NOS NieuwsAangepast

Je etensresten door het riool

In de Verenigde Staten gooien mensen massaal hun klokhuizen, eierschalen en kippenbotjes in de gootsteen. De helft van de huishoudens daar heeft een voedselvermaler onder de afvoer. In Nederland zijn die grinders nog een zeldzaamheid. Maar in Sneek, Hengelo en volgend jaar in Amsterdam en Apeldoorn worden er proeven mee gedaan.

De apparaten zitten bevestigd onder wasbakken, waardoor groente- fruit- en andere etensresten door het afvoerputje kunnen worden weggespoeld. De resten worden vermalen tot pulp. Via het riool komt dat terecht bij de rioolwaterzuivering.

Uitkomst voor hoogbouw

In Hengelo doet de gemeente een proef met de apparaten bij tien huishoudens. De reacties zijn positief; geen vieze, stinkende biobakken meer. Gebruiker Annie Doornbos is vooral blij dat ze echt álle resten erin kwijt kan. "Karbonadebotjes duren wat langer, maar uiteindelijk kan alles er doorheen."

Volgens Auke Doornbosch, die de proef in Hengelo leidt, is de vermaler vooral voor wijken met veel hoogbouw een uitkomst. "Daar hebben mensen meestal geen tuin en dus geen tuinafval. Het is dus inefficiënt om de kleine beetjes etensresten daar gescheiden op te halen." Vaak wordt het GFT-afval er niet eens gescheiden, en dus is het "effectiever als etensresten met het riool worden afgevoerd."

Biogas

Bij de meeste rioolwaterzuiveringsinstallaties staan vergistingsinstallaties, waarin het slib, dat na de zuivering overblijft, vergist wordt, waarbij biogas vrijkomt. In Hengelo wordt dit gas nu al gebruikt om elektriciteit voor de waterzuiveringsinstallatie mee op te wekken. Vermalen voedselresten kunnen die productie van biogas flink opvoeren.

Slecht voor riool?

Er zijn ook zorgen over de effecten van voedselvermalers. Volgens Jeroen Buitenweg, beleidsadviseur waterketen bij waterschap Vechtstromen, zijn de voedselresten een te grote belasting van het riool. "De gevolgen van de extra gassen die in het riool vrijkomen, zoals methaan, zijn nog niet te overzien. Bovendien kost het bij de zuiveringsinstallatie veel energie om de extra resten te verwerken."

Ook voor flatgebouwen wil het waterschap liever dat gemeenten manieren bedenken om thuis te scheiden, "aan de bron." Volgens Buitenweg is "het veel eenvoudiger om door middel van biobakken afval te scheiden dan het als een grote smurrie bij de rioolwaterzuivering te verwerken."

Tegenstrijdig beleid

De voedselvermalers zijn verboden. Ze mogen wel worden verkocht en zijn op het internet te bestellen. De gebruiksmogelijkheden zijn beperkt; afval lozen op het riool is verboden.

Ook de Amsterdamse waterbeheerder Waternet doet een proef met de voedselvermalers. 200 flatbewoners in Amsterdam-Zuidoost krijgen er volgend jaar een onder de gootsteen. Waternet zal kijken naar de bezwaren die overheden en waterschappen hebben tegen legalisering.

Momenteel onderzoekt de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer de effecten van de vermalers. Begin volgend jaar worden de resultaten bekend gemaakt. Misschien zal daaruit blijken dat wij net als de Amerikanen gerust onze klokhuizen, eierschalen en kippenbotjes via een vermaler kwijt kunnen in het riool .

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl