Mocht je je aankomend weekend weer eens afvragen hoe je in hemelsnaam thuis bent gekomen na de vrimibo, wees dan gerust: je was lang niet de enige. Uit onderzoek blijkt dat 's nachts bijna 90 procent van de fietsers een borrel opheeft.

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen vroegen zo'n duizend fietsers in Den Haag en Groningen om te blazen. Driekwart daarvan stapte (of viel) van hun fiets af en werkte mee.

Het onderzoek werd gehouden op meerdere donderdag- en zaterdagavonden. Om 17.00 uur zat nog niemand boven de wettelijke grens. Maar zes uur later had 89 procent van de fietsers gedronken. 68 procent had zelfs meer op dan wettelijk is toegestaan. Daar kun je een boete van 140 euro voor krijgen; omdat je met een promillage van 0,5 of meer namelijk niet meer aan het verkeer mag deelnemen. Met een gemiddeld promillage van 0,75 zaten de nachtfietsers daar dus ruim boven.

Er bleek geen verschil te zijn tussen de fietsers in Groningen en Den Haag. Volgens onderzoeker en verkeerspsycholoog Dick de Waard is het aannemelijk dat de resultaten ook voor andere grote steden gelden.

Evenwichtsbalk

"We vermoedden wel dat veel fietsers gedronken hadden, maar we wisten niet hoe erg het was. Het percentage na middernacht ligt wel erg hoog", zegt De Waard. "Zo lang ze maar niet de auto pakken. Als fietser ben je vooral een gevaar voor jezelf, maar in een auto ben je ook een groot gevaar voor anderen."

Lopen is natuurlijk ook nog een alternatief, maar zelfs dan kun je beboet worden voor openbaar dronkenschap. Er is dan geen maximaal promillage, maar de politie gaat af op uiterlijke kenmerken en gedrag. Ga dus alvast maar oefenen op de evenwichtsbalk.

Paaltjesprobleem

Dit is de eerste keer dat er onderzoek is gedaan naar het alcoholgebruik onder fietsers. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), die ook een bijdrage leverde aan dit onderzoek, heeft wel al eens fietsers ondervraagd die door een ongeluk in het ziekenhuis belandden. Veel van hen hadden te veel gedronken. Al bleek uit dat onderzoek dat niet alcohol, maar overbodige paaltjes het grootste probleem zijn voor de (dronken) fietsers.

Door: Caro

STER reclame