NOS NieuwsAangepast

Accountants: veel mis bij ons

Accountants komen zelf met strengere maatregelen om het vertrouwen in de sector terug te brengen. De beroepsgroep ligt onder vuur door een reeks schandalen in de afgelopen jaren.

De NBA, de beroepsorganisatie van accountants, wil een radicale ommezwaai in de cultuur en het gedrag van accountants. Het publieke belang moet weer voorop komen te staan.

Volgens de NBA hebben de jaren van economische voorspoed en gebrek aan toezicht "geleid tot een geleidelijke verwaarlozing van elementaire vak-principes".

Schandalen

De aangekondigde maatregelen zijn een antwoord op de oproep van minister Dijsselbloem van Financiën aan de sector om zelf het vertrouwen te herstellen. Hij deed die oproep daags na het aftreden van KPMG-topman Jurgen van Breukelen in mei.

Van Breukelen was betrokken bij een mislukt privé-vastgoedproject, mogelijke belastingfraude bij de bouw van het nieuwe KPMG-hoofdkantoor in Amstelveen en een reeks andere affaires. Ook andere kantoren en topmannen kwamen het afgelopen jaar in de problemen.

Geschiktheidstoets

Een van de belangrijke maatregelen die zijn aangekondigd, is dat accountantskantoren een raad van commissarissen krijgen.

De belangrijkste taak van een raad van commissarissen is om vanuit het publiek belang de bestuurders van de accountantskantoren te benoemen en controleren. Iemand kan pas toetreden als die geschikt is bevonden door financieel toezichthouder AFM.

Beperking bonus

Voor de accountants zelf worden regels en gedragscodes aangescherpt. Net als bankiers zullen ze een beroepseed moeten afleggen en wordt de variabele bonus beperkt tot maximaal 20 procent van het salaris.

Langetermijndoelstellingen worden bepalend voor de bonussen. Bonussen die zijn uitgekeerd voor een controlerende taak kunnen in het geval van verwijtbare fouten tot maximaal zes jaar worden teruggevorderd.

Financiële controle

Ook moet er meer afstand komen tussen de adviserende en controlerende rol van accountantskantoren.

Sinds 2013 morgen beursgenoteerde bedrijven, banken en verzekeraars al niet geadviseerd worden door hetzelfde accountantskantoor dat ook de financiële controle doet.

De NBA wil dat dit ook gaat gelden voor organisaties als woningbouwcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen, provincies en gemeentes.

Grote vier

Later vandaag komt financieel toezichthouder AFM met conclusies over een onderzoek naar de boekhoudcontrole door de vier grote accountantskantoren van Nederland: KPMG, Deloitte, PWC en EY.

Daarin wordt ook gereageerd op de aangekondigde voorstellen en maatregelen van de accountants.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl