Meiden doen het beter op de middelbare school dan jongens. Volgens het CBS zitten ze vaker op een hoger onderwijsniveau dan de uitslag van hun Cito-toets aangeeft.

Op de basisschool scoren jongens en meisjes nog ongeveer even goed. Ook beginnen ze op de middelbare school meestal op het onderwijsniveau dat past bij de score van hun Cito-eindtoets. Maar na drie jaar blijken meiden het beter te doen dan verwacht en jongens juist slechter.

Verwachting

Volgens het CBS volgt ruim 30 procent van de meiden een onderwijstype dat hoger is dan werd verwacht op basis van de Cito-score. Bij de jongens volgt juist 24 procent een lager niveau dan verwacht.

Overigens zitten de meeste leerlingen op het niveau dat de Cito-toets aangeeft.

STER reclame