NOS NieuwsAangepast

Tweede Kamer laat begroting intact

Het kabinet komt nog volgend jaar zomer met de eerste concrete voorstellen voor een belastingherziening. Die toezegging deed premier Rutte tijdens de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer en een meerderheid kan zich daar in vinden.

Ook op de tweede dag was de toekomst van het belastingstelsel een belangrijk onderwerp. Rutte benadrukte dat ook hij het gevoel van urgentie deelt en dat hij "hoe sneller hoe beter" plannen naar de Kamer stuurt. Maar hij waarschuwde ook dat je bij dit soort grote hervormingen ook moet denken aan de inkomenseffecten.

Zorgvuldigheid

De regeringspartijen VVD en PvdA onderschreven de woorden van de premier, al benadrukten ze dat zorgvuldigheid voorop staat. VVD-fractievoorzitter Zijlstra zei dat als het kabinet volgend jaar met de eerste stappen wil komen, wel duidelijk moet zijn hoe het totaal van de plannen eruit ziet. En zijn PvdA-collega Samsom vindt dat er niet "lukraak in inkomensvoorzieningen moet worden gesneden."

Een deel van de Kamer vindt de aanpak van het kabinet niet voortvarend genoeg. Een minderheid van CDA, D66, SP, GroenLinks, SGP, Partij voor de Dieren, beide 50Plus-fracties en de groep-Bontes/Van Klaveren drong erop aan al voor 1 februari volgend jaar met voorstellen te komen, maar dat vindt de premier te snel.

Ongeschonden

Rutte kwam vrijwel ongeschonden uit het debat; het kostte hem weinig moeite om de Kamer achter de hoofdlijnen van de begroting te krijgen. Kritiek van met name SP en 50Plus dat veel ouderen de dupe worden van zijn beleid, wees hij van de hand.

Huishoudelijke hulpen

Het kabinet kwam de Kamer nog wel tegemoet door extra geld toe te zeggen om banen van huishoudelijke hulpen te behouden en er komt anderhalf miljoen euro extra voor de beveiliging van Joodse instellingen. De Kamer riep het kabinet verder op er nu alvast over na te denken ook in de toekomst meer geld uit te trekken voor Defensie.

Toen de premier daar wat terughoudend op reageerde, zei VVD-fractievoorzitter Zijlstra dat hij geen "claims wil leggen", maar dat Rutte op dit punt niet te zuinig moet zijn. De Kamer vroeg het kabinet ook nog om meer geld uit te trekken voor diplomatie.

Schaduw

Tijdens de beschouwingen nam Rutte nadrukkelijk afstand van PVV-leider Wilders. Volgens Rutte is die over de schreef gegaan door gisteren te praten over het "Marokkanenprobleem". De premier had ook kritiek op andere uitlatingen van de PVV-voorman, bijvoorbeeld voor diens pleidooi voor een "anti-sharia-verklaring".

Rutte vindt dat Wilders met dit soort uitspraken de samenleving zwakker maakt. Volgens de premier kan Wilders niet in de schaduw staan van veel Marokkanen.

Motie

De PVV-leider diende nog een motie van wantrouwen in, omdat het kabinet volgens hem op een schaamteloze manier wel extra geld uittrekt voor asielzoekers en ontwikkelingshulp, maar ouderen in de kou laat staan. De PVV-motie kreeg geen steun van andere partijen.

De komende weken behandelt de Kamer de afzonderlijke begrotingen. Dan worden de details besproken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl