NOS NieuwsAangepast

Miljoenen voor Huis ten Bosch

Paleis Huis ten Bosch wordt de komende drie jaar ingrijpend verbouwd en gerenoveerd. Daarvoor is 35 miljoen euro gereserveerd, blijkt uit de begroting voor Wonen en Rijksdienst. Koning Willem-Alexander en zijn gezin zijn van plan op termijn naar het paleis in Den Haag te verhuizen.

Volgens het kabinet moeten voor die tijd de technische installaties (elektra, water, brandveiligheid) worden vernieuwd en is groot onderhoud nodig aan gevels, daken en binnenwerk. Ook worden de woonvleugel en de beveiliging van het paleis gemoderniseerd.

Het paleis was sinds het aantreden van Beatrix niet meer grondig onder handen genomen. In de tuin van De Eikenhorst, de privéwoning van de koning in Wassenaar, wordt zolang de verbouwing duurt een tijdelijke werkruimte ingericht.

Veiligheid

Bij inspectie is gebleken dat er asbest in het paleis zit. De verwijdering daarvan begint dit najaar en zal een paar ton gaat kosten.

Het asbestrapport zelf is geheim; volgens het Rijksvastgoedbedrijf bevat het allerlei technische gegevens zoals tekeningen die vallen onder de geheimhoudingsplicht. Openbaarmaking zou de veiligheid van het Koninklijk Huis in gevaar kunnen brengen.

De renovatie wordt niet openbaar aanbesteed; ook dat zou de veiligheid van de koning in gevaar kunnen brengen.

Meer renovaties

Paleis Huis ten Bosch is rijksmonument en eigendom van de overheid. Die stelt het paleis ter beschikking aan het staatshoofd als werk- en woonpaleis. Volgens het Rijksvastgoedbedrijf zou het overgrote deel van de kosten ook moeten worden gemaakt als de koning en koningin niet zouden verhuizen.

Ook het werkpaleis van de koning, Noordeinde, zal volgend jaar worden gerenoveerd. Het bedrijfsrestaurant van het paleis wordt onder meer verbouwd. De kosten voor dat project zijn 8 miljoen euro.

Verbouwing flink duurder

In de begroting staat ook dat de verbouwing van Noordeinde 66, een monumentaal woonhuis dat onderdeel uitmaakt van het paleiscomplex, veel duurder is dan nu bekend was. De totale kosten waren 3,7 miljoen euro. Premier Rutte had het eerst over 9 ton.

Noordeinde 66 was aanvankelijk van prinses Juliana. Willem-Alexander kocht het in 1993 voor 340.000 euro. In 2007 verkocht hij het voor 3,25 miljoen aan het Rijk. Het pand is nu gereedgemaakt voor gebruik door prinses Beatrix.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl