NOS NieuwsAangepast

Nieuw Deltaplan tegen watersnood

Nederland krijgt een nieuw Deltaplan; een omvangrijk programma dat ons land ook in de wat verdere toekomst moet beschermen tegen overstromingen. Het nieuwe programma wordt morgen, op Prinsjesdag, gepresenteerd.

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe aanpak is dat er een heel nieuw stelsel van veiligheidsnormen in is opgenomen. Daarin is niet alleen aandacht voor de kans dat een dijk doorbreekt en er een overstroming plaatsvindt, maar ook voor de gevolgen die dat met zich meebrengt.

Waterschappen

Hans Oosters van de Unie van Waterschappen kan zich daar goed in vinden: "Het lijkt niet verantwoord om alleen de káns dat een hoge waterstand zich voordoet in een norm te betrekken, we moeten juist ook die gevolgen erin meenemen, zodat je veel preciezer kunt aangeven waar een dijk sterk genoeg is of waar hij nog iets sterker zou moeten."

Niet overal zijn de gevolgen van een eventuele overstroming even groot. Het idee is dat elke Nederlander dezelfde basisveiligheid krijgt: waar je ook woont, de kans dat je verdrinkt is nooit groter dan één op honderdduizend. Alleen op plaatsen waar veel mensen wonen of waar een overstroming erg veel schade kan veroorzaken, komt er een schepje bovenop.

Bouwplannen

Maar daar hangt dan natuurlijk meteen een prijskaartje aan. Hans Oosters van de Unie van Waterschappen noemt het voorbeeld van een stuk dijk langs de Lek: "Normaal kost een dijkversterking 3 miljoen euro per kilometer, hier wel 25 miljoen euro per kilometer. We willen voorkomen dat opnieuw bouwplannen ontstaan die de prijs steeds maar verder opdrijven. Dus moeten we slimmer met de inrichting van de ruimte omgaan."

De waterschappen hadden dan ook graag gezien dat er een verplichte toets komt voor de nieuwe bouwplannen, maar het kabinet vindt dat niet nodig.

Deltacommissaris

Het nieuwe Deltaprogramma is de afgelopen jaren voorbereid door Deltacommissaris Wim Kuijken. Alle maatregelen samen moeten ervoor zorgen dat Nederland tot ten minste 2050 beschermd is tegen overstromingen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl