Het asielsysteem in Nederland loopt vast. Op dit moment komen er vooral veel asielzoekers uit Syrië ons land binnen, terwijl eerdere vluchtelingen uit vooral Eritrea ook nog geen plek hebben.

Deze zomer kwamen er per maand zo'n 2800 vluchtelingen naar ons land, de helft kwam uit Syrië. Het systeem is maar ingericht op gemiddeld 1400. Daarom zijn onconventionele maatregelen nodig, schrijft staatssecretaris Fred Teeven aan de Tweede Kamer.

Piek

In totaal zijn er dit jaar ongeveer 6000 asielzoekers uit Syrië naar Nederland gekomen. Door de oorlogssituatie in hun land mogen ze bijna allemaal blijven.

In april en mei was er ook een piek toen 3700 mensen uit voornamelijk Eritrea naar Nederland kwamen. Teeven sprak op dat moment van een alarmerende situatie.

Volgens Teeven is de rek in het asielsysteem er nu volledig uit en bespreekt hij opvangmogelijkheden met de ministers Hennis van Defensie en Blok van Wonen. Maar de meeste kazernes zitten vol en het doorstromen naar woningen stokt.

Bij mensen thuis

"Je kunt ook denken aan tijdelijke logeeradressen die het Centraal Orgaan opvang asielzoekers in de jaren 90 heeft gebruikt", zegt Teeven. Hij doelt daarmee op plaatsen bij mensen thuis die als opvang worden aangeboden. Maar ook kunnen asielzoekers worden ondergebracht bij familieleden die al een verblijfsvergunning hebben.

Afgelopen week deed Teeven al een beroep op gemeenten met opvangcentra. De staatssecretaris heeft hen gevraagd om meer asielzoekers op te vangen en de procedures korter te maken.

De staatssecretaris wil nu alle gemeenten om meer opvangmogelijkheden vragen, ook de gemeenten waarvan de burgemeester zich hard heeft gemaakt voor het Kinderpardon.

Opvallend moment

Volgens politiek-redacteur Xander van der Wulp komt de staatssecretaris op een opvallend moment met zijn stevige boodschap. Vlak voor Prinsjesdag en de Algemene Politieke Beschouwingen. "Teevens waarschuwing lijkt voort te komen uit frustratie. Het is een oproep om het de komende week vooral ook hierover te hebben", aldus Van der Wulp.

De staatssecretaris zegt daar zelf over: "Dit is het echte probleem. De discussie gaat vaak, ik zal niet zeggen onterecht, over het Kinderpardon en de mensen die geen verblijfsvergunning krijgen. Maar dit zijn veel mensen die soms echt in nood verkeren en vluchten. Het zijn mensen die vaak terecht een beroep doen op een vluchtelingenstatus."

Op Prinsjesdag wordt bekendgemaakt dat er 375 miljoen euro beschikbaar komt om de asielstroom beter aan te kunnen. Volgens Teeven is dat voor op korte termijn voldoende.

STER reclame