NOS NieuwsAangepast

Kort geding tegen kerk om misbruik

Zes vrouwen die in hun jeugd door geestelijken zijn misbruikt, dagen de Rooms-Katholieke Kerk voor de rechter. Met het kort geding, donderdag in Utrecht, willen ze afdwingen dat zij en andere slachtoffers alsnog een klacht kunnen indienen over seksueel misbruik, meldt het dagblad Trouw.

Het meldpunt voor seksueel misbruik is sinds 1 juli gesloten voor zaken die juridisch gezien verjaard zijn en waarvan de mogelijke dader niet meer in leven is.

Van de klachtenregeling hebben de afgelopen jaren vooral mannen gebruik gemaakt. De vrouwen die nu naar de rechter stappen, willen dat de termijn voor het indienen van klachten voor onbepaalde tijd wordt verlengd.

Schaamte

Volgens de stichting Vrouwenplatform kerkelijk kindermisbruik (VPKK) hebben vrouwen "vanwege gevoelens van schaamte over misbruik in hun jeugd (vooral in de jaren vijftig en zestig), langer tijd nodig om met hun verhaal naar buiten te komen."

Het platform zegt dat "ons nog een flinke stroom staat te wachten. Het aantal vrouwen dat zich meldt zal uiteindelijk misschien minder zijn dan mannen, maar niet veel minder."

Gewetensvol

De Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse religieuzen schrijven in een reactie dat sluiting van het meldpunt het gevolg is van een zorgvuldige en gewetensvolle beslissing. Heropening wordt niet overwogen. "De einddatum is ruim zes maanden tevoren aangekondigd, welke een redelijke termijn is. Tevens is bij herhaling gewezen op de einddatum van 1 juli 2014", zo staat in het persbericht.

Uit de meldingen sinds 2010 blijkt volgens de bisschoppen en de religieuzen dat ook vrouwen van het begin af aan de weg naar het meldpunt hebben weten te vinden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl