Gemiddeld gaan de Nederlanders er volgend jaar een half procent in koopkracht op vooruit. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Planbureau, die dinsdag op Prinsjesdag openbaar worden gemaakt.

Ook werkenden gaan er gemiddeld 0,5 procent op vooruit. Tweeverdieners zien hun inkomen stijgen met 0,25 procent. Mensen met een inkomen tot 2600 euro per maand krijgen er gemiddeld 0,5 procent bij; de groep tussen 2600 euro en 5200 euro gaat er 0,25 procent op vooruit, en de groep daarboven 0,75 procent.

Gepensioneerden

De koopkracht van gepensioneerden blijft gemiddeld gelijk. Mensen met een aanvullend pensioen van meer dan 10.000 euro leveren 1,75 procent in. In de uitgebreide koopkrachtplaatjes in de Miljoenennota is te lezen dat een echtpaar met alleen AOW er een half procent op achteruit gaat. Iemand met alleen AOW blijft op nul.

Een alleenverdiener met kinderen en een modaal inkomen gaat er 2,5 procent op vooruitgaat, zo blijkt ook uit de uitgebreide koopkrachtplaatjes. Een alleenstaande ouder met een minimumloon tien procent en met een modaal inkomen 2 procent. Een echtpaar met alleen AOW gaat er een half procent op achteruit. En een alleenstaande met een minimumloon heeft 0,75 procent meer koopkracht.

De werkloosheid daalt volgend jaar naar 605.000 en de economie groeit 1,25 procent. Het begrotingstekort daalt naar 2,2 procent.

Schaduw

Het motto van de Miljoenennota is "Uit de schaduw van de crisis." Minister Dijsselbloem noemt het herstel broos en gevoelig voor internationale ontwikkelingen.

Volgens hem gaat het met Nederland weer wat beter en herstelt de economie zich voorzichtig. "Maar nog niet alle burgers en bedrijven zien dat volgend jaar al terug in hun portemonnee."

Lange weg

Dijsselbloem schrijft dat het kabinet moet vasthouden aan de ingezette koers van overheidsfinanciën op orde brengen, eerlijk delen en hervormen om de economie te laten groeien. "Er is nog een lange weg te gaan."

STER reclame