NOS NieuwsAangepast

Vrouwen moeizaam naar de top

Vrouwen dringen nog steeds maar mondjesmaat door tot de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Gemiddeld was in 2013 bijna 9 procent van de directieleden vrouw. Dat is een stijging van 1,5 procent ten opzichte van 2012. Binnen de toezichthoudende raden van commissarissen was gemiddeld ruim 11 procent vrouw, ook een toename van ongeveer 1,5 procent.

Dat blijkt uit onderzoek (.pdf) van de commissie Monitoring talent naar de top. Sinds 2013 zijn grotere bedrijven verplicht om ernaar te streven dat minimaal 30 procent van hun bestuurders en commissarissen vrouw is. Als ze dat niet halen, moeten ze in hun jaarverslag uitleggen waarom het niet is gelukt.

Minister Bussemaker van Onderwijs is verantwoordelijk voor de positie van vrouwen. Zij zei vorige week al dat het helemaal niet goed gaat met de vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Daarmee reageerde ze op een ander onderzoek dat zich had beperkt tot beursgenoteerde bedrijven.

Voorzittershamer

In 2013 voldeed 13,5 procent van de bedrijven aan de gewenste samenstelling van hun raad van bestuur. Dat betekent minstens 30 procent vrouwen, maar ook minstens 30 procent mannen. Het aantal vrouwen dat binnen de raad van bestuur de voorzittershamer hanteert, blijft met 5 procent laag. Daarbij is geen onderscheid te zien tussen de verschillende sectoren.

Ongeveer 20 procent van de bedrijven die een vacature te vervullen hadden, zeggen die kans gebruikt te hebben om een vrouw te benoemen. Grofweg de helft zegt dat de vrouwelijke kandidaat ook de beste was. Een kwart zegt bewust de voorkeur te hebben gegeven aan een vrouw.

Familiebedrijf

Bedrijven die de doelstelling niet hebben gehaald, zeggen dat er simpelweg geen vacatures waren. Of dat ze er niets aan kunnen doen omdat het moederbedrijf in het buitenland verantwoordelijk is voor nieuwe benoemingen. Anderen geven aan dat het om een familiebedrijf gaat waar de opvolging intern wordt geregeld.

Vergeleken met 2012 zeggen iets meer bedrijven dat ze bewust hebben geprobeerd meer vrouwen in de directie te krijgen. Tegelijkertijd zegt de helft van de bedrijven dat ze daar niets extra's voor hebben gedaan, terwijl ze daartoe volgens de wet bestuur en toezicht dus wel verplicht zijn.

Headhunters

Volgens de commissie moeten vacatures vaker openbaar worden gemaakt, zodat vrouwen ook de kans krijgen te solliciteren. En er zou een gedragscode moeten komen voor headhunters. Die zouden op hun lijsten met kandidaten altijd moeten zorgen dat een derde vrouw is.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl