Nederland is te streng voor mensen die hun gezinsleden naar Nederland willen halen. De Europese Gezinsherenigingsrichtlijn wordt in Nederland te strikt toegepast, zegt het College voor de Rechten van de Mens.

Er gelden Europese regels voor gezinshereniging, die belangrijker zijn dan Nederlandse wetgeving. Zo staat in de Europese richtlijn dat er een minimuminkomen gevraagd mag worden, maar dat dat een streefbedrag mag zijn, geen harde eis. Nederland hanteert het minimuminkomen als een zeer strikte grens.

Volgens het college zijn er voorbeelden bekend van gezinnen die 20 euro te weinig verdienden om aan de eis te voldoen, waardoor gezinshereniging niet mogelijk was. "Wij vinden dat er veel meer naar individuele gevallen moet worden gekeken", zegt een woordvoerder van het College voor de Rechten van de Mens. "De inkomenseis is voor iedereen hetzelfde, het maakt niet uit hoeveel kinderen ervan moeten eten."

Schrijnend

Ook de regels rondom het inburgeringsexamen worden te streng toegepast. In Nederland is het verplicht het examen te halen, terwijl in de richtlijn staat dat er alleen een inspanningsverplichting is. "Voor iemand die analfabeet is, is het veel moeilijker dan voor iemand die van de universiteit komt. Toch worden dezelfde eisen gesteld."

In schrijnende gevallen kan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een uitzondering maken, maar uit onderzoek van het college blijkt dat dat bijna nooit wordt toegekend. In 2012 werden bijna 20.000 aanvragen voor gezinshereniging gedaan, waarvan de helft in eerste instantie werd afgewezen.

Niet te streng

Het ministerie vindt dat de richtlijn niet te strikt wordt toegepast en dat voldoende naar individuele gevallen wordt gekeken. Er zijn ook geen plannen om het inburgeringsexamen aan te passen, want "verreweg de meeste mensen slagen voor het inburgeringsexamen".

Het aanleren van de Nederlandse taal, dat onderdeel is van het examen, is volgens het ministerie nodig omdat mensen zich daardoor beter in de samenleving kunnen redden. De inkomenseis is "acceptabel", omdat zo zou worden voorkomen dat mensen in de bijstand belanden.

STER reclame