Minister Bussemaker blijft bij haar besluit om molen Windlust in het Friese Burum niet de status van Rijksmonument terug te geven. De molen is na een verwoestende brand geheel herbouwd. Daarmee is het volgens de minister een replica.

Dat zei ze tijdens een overleg in de Tweede Kamer. VVD, PvdA, CDA, D66 en SP dringen er bij Bussemaker op aan om de molen uit 1787, die in 2012 afbrandde, weer op de lijst van Rijksmonumenten te zetten, inclusief de daarbij behorende subsidieregeling.

Burgemeester Bilker van Kollumerland, waar Burum onder valt, heeft de molen afgelopen zaterdag feestelijk heropend.

Trots

Volgens de Kamerleden gaat het om exact dezelfde molen, alleen de materialen zijn nieuw. Het gebouw is de trots van de plaatselijke gemeenschap. Ook de Raad voor Cultuur heeft geadviseerd Windlust weer op te nemen in de lijst.

Voor Bussemaker gaat het echter om een principiële zaak. Van de oorspronkelijke molen is niets over, en daarmee is het volgens haar geen monument meer.

Nachtwacht

"Anders zitten we op een hellend vlak", zei ze. "Het wezen van een monument is de authenticiteit, en dit is niet authentiek. Wat doen we als de Nachtwacht afbrandt? Dan noemen we een replica toch ook niet ineens de echte Nachtwacht?"

Volgens Bussemaker staat het de plaatselijke overheid vrij om de herbouwde molen in Burum een lokale beschermde status te geven.

STER reclame