De meeste ouders met kleine kinderen zijn de afgelopen jaren niet minder gaan werken, ook al gaan veel minder kinderen naar de opvang. Dat concludeert het SCP, het Sociaal en Cultureel Planbureau in het rapport Krimp in de kinderopvang.

80 procent van de moeders met kleine kinderen is niet minder gaan werken. Nog meer vaders zijn gewoon blijven werken.

Werkende ouders bezuinigen wel op de kinderopvang, maar schakelen familie in om op de kinderen te passen of passen hun werktijden aan aan de schooltijden van de kinderen. De meeste ouders zeggen dat te doen vanwege de hoge kosten.

Kinderopvang krimpt

Sinds 2009 wordt door de overheid bijna ieder jaar bezuinigd op kinderopvang. De opvang wordt daardoor steeds duurder voor ouders. In 2013 daalde het aantal kinderen in de opvang met 9 procent, in 2012 met 4 procent.

Er komen steeds minder nieuwe kinderen naar de opvang en er gaan er steeds meer weg. Ouders noemen de kosten van de opvang als reden om te bezuinigen op opvang. Op de tweede plaats komt werkloosheid van een van de ouders.

Ontslag

Ouders die wel minder werken, doen dat meestal omdat ze ontslagen zijn. Slechts 1 à 2 procent van alle ouders die minder zijn gaan werken, deden dat omdat de kinderopvang te duur werd.

Dat geldt ook voor de 20 procent moeders die sinds 2009 minder zijn gaan werken. Onderzoeker Wil Portegijs: "Meestal is dat omdat ze hun baan kwijtraakten. Hooguit 1 procent van de moeders vindt de kinderopvang te duur."

Portegijs vindt dat de politiek de tarieven voor kinderopvang voor langere tijd op hetzelfde niveau moet houden. "De kosten voor kinderopvang variëren ieder jaar. Dat maakt ouders onzeker, ze weten niet waar ze volgend jaar aan toe zijn. Ook daardoor kiezen ouders minder makkelijk voor kinderopvang".

STER reclame