Het kabinet wil meer mogelijkheden om het Nederlanderschap in te trekken. Het wil de wet zo aanpassen dat jihadgangers die zich hebben aangesloten bij een terroristische strijdgroep het Nederlanderschap kwijtraken. Dat moet al kunnen zonder strafrechtelijke veroordeling.

In de praktijk kan deze maatregel overigens alleen worden toegepast op mensen met een dubbel paspoort, want de intrekking mag niet leiden tot staatloosheid.

Trainingskamp

Ook wil het kabinet dat het Nederlanderschap kan worden ingetrokken als iemand een opleiding volgt in een terroristisch trainingskamp of daar als instructeur aan meewerkt.

De maatregelen maken deel uit van een pakket om jihadisme en radicalisering harder aan te pakken. Het actieprogramma van de ministers Opstelten en Asscher is erop gericht de democratische rechtsstaat te beschermen en de jihadische beweging in Nederland te verzwakken.

Verder moet de voedingsbodem voor radicalisering worden weggenomen. Opstelten zei dat de jihadistische beweging in alles het tegengestelde is van waar de democratische rechtsstaat voor staat. Asscher voegde eraan toe dat het kabinet de rechtsstaat "compromisloos" zal verdedigen.

Anoniem

Het kabinet wil dat burgers zich anoniem kunnen melden bij een meldpunt als ze vermoeden dat er sprake is van de voorbereiding van jihadisme.

Een speciaal team van de politie richt zich op bestrijding van het online aanbieden van dit soort gegevens. Producenten en verspreiders van online jihadische propaganda worden geïdentificeerd en die informatie wordt gedeeld met internetdiensten. Internetbedrijven die volharden in het verspreiden van jihadistische content worden aangepakt.

Het kabinet wil bovendien de risico's beperken van naar Nederland teruggekeerde terroristische strijders. Het denkt daarbij aan een periodieke meldplicht en contactverboden. Predikers van buiten de Europese Unie die oproepen tot haat en geweld krijgen geen visum.

Conflictgebieden

In het actieplan staat ook dat moet worden voorkomen dat mensen naar conflictgebieden reizen om zich aan te sluiten bij groeperingen als IS, Al-Qaida en Jabhat al Nusra. Als er gegronde vermoedens bestaan dat mensen uitreizen, worden paspoorten vervallen verklaard.

Er komt een nationale vertrouwenspersoon die sleutelfiguren in de moslimgroep ondersteunt die stelling nemen tegen jihadisme. Ook wordt er een adviespunt ingesteld voor familieleden van geradicaliseerden.

33 paspoorten ingetrokken

Opstelten zei dat met de arrestaties gisteren van mensen die verdacht worden van het ronselen voor de jihad een belangrijke slag is toegebracht aan de jihadische beweging. Er lopen nog 26 soortgelijke onderzoeken.

Volgens Opstelten is tot nu toe de uitreis voorkomen van 22 mensen die zich bij de jhad wilden aansluiten. Verder zijn 33 paspoorten ingenomen en van 30 mensen is de uitkering of studiefinanciering stopgezet.

STER reclame