Beroep A'dam tegen Pietenuitspraak

time icon Aangepast

De gemeente Amsterdam gaat in hoger beroep tegen een uitspraak over Zwarte Piet van begin vorige maand. Burgemeester Van der Laan is het er niet mee eens dat hij opnieuw moet bepalen of hij een vergunning had mogen geven voor de sinterklaasintocht van vorig jaar, zoals de bestuursrechter bepaalde.

Van de rechter had de burgemeester de rol van Zwarte Piet bij de intocht moeten toetsen aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Stereotypering

Van der Laan zegt dat hij dat met opzet niet deed, omdat de discussie over Zwarte Piet volgens hem in de samenleving gevoerd moet worden. Hij heeft bij het verlenen van de vergunning alleen naar de eventuele verstoring van de openbare orde gekeken.

Van der Laan kondigde vandaag ook aan dat Zwarte Piet gaat veranderen. De "negroïde stereotypering" zal volgens hem geleidelijk verdwijnen. Het totale veranderingsproces gaat vier jaar duren.

Racistisch

De bestuursrechter deed vorige maand uitspraak over de vraag of de gemeente Amsterdam de vergunning had moeten weigeren. Volgens de mensen die de zaak hadden aangespannen, is Zwarte Piet een karikaturaal racistisch fenomeen, dat in strijd is met internationale verdragen.

Tegenstanders van een sinterklaasintocht probeerden vorig jaar de intocht via de rechter tegen te houden, maar zonder succes. Daarop begonnen zij een bodemprocedure, waarin de bestuursrechter de argumenten van voor- en tegenstanders nog eens afwoog.

Te lang

Namens de eisers reageert de voorzitter van het Landelijk Platform Slavernijverleden, Barryl Biekman. "Wat ons betreft staat de uitspraak eerder van de rechtbank in Amsterdam als een huis. De burgemeester moet op onze eis ingaan en een nieuw besluit nemen over de viering van het sinterklaasfeest en de rol van zwarte piet daarin."

Uit het feit dat Van der Laan het uiterlijk van Zwarte Piet gaat aanpassen leiden ze af dat hij het wel deels met ze eens is, maar "vier jaar duurt veel te lang."

STER Reclame