De Nederlandse ziekenhuizen bereiden zich voor op een grootscheeps onderzoek onder alle patiënten. Op woensdag 29 oktober houden ze een 'flashmob'. De ziekenhuizen willen zo te weten komen wat de beste manier is om iemands bloeddoorstroming te testen.

Bij elke volwassene die op die dag in het ziekenhuis ligt, wordt de bloeddoorstroming van de huid uitgebreid onderzocht. Dat gebeurt normaal gesproken om vast te stellen hoe de algehele conditie van een ernstig zieke patiënt is. Aangenomen wordt, dat de doorbloeding van de huid iets zegt over de doorbloeding in het hele lichaam.

De testjes zijn pijnloos en duren niet langer dan een paar minuten.

Hoe dan?

Artsen drukken over het algemeen korte tijd op de huid van de patiënt en bekijken hoe lang het duurt voordat de gewone kleur terugkomt. Op welk stuk huid ze moeten drukken, staat niet vast. Sommige artsen drukken op de huid van het borstbeen, anderen op een vinger of een teen. Ook is niet vastgesteld hoe lang ze de huid ingedrukt moeten houden. De ene arts vindt 5 seconden genoeg, de andere stopt na 15 seconden.

De onderzoekers willen daarom vaststellen hoe die zoheten capillary refill test het best kan worden uitgevoerd. Bij patiënten die meedoen aan de flashmob-onderzoeksdag wordt daarom de bloeddoorstroming van de huid op verscheidene manieren onderzocht.

Veel interesse

Het omvangrijke onderzoek is een initiatief van het Erasmus MC in Rotterdam. "Een onderzoek op deze schaal en in deze vorm is uniek voor Nederland", zegt een van de onderzoekers, prof. Kaasjager van het UMC in Utrecht. Zij gaat ervan uit dat veel ziekenhuizen eraan meedoen. "Maar het streven is natuurlijk om alle ziekenhuizen eraan te laten meewerken. De academische centra doen in elk geval allemaal mee en die zijn nu bezig om de andere ziekenhuizen er enthousiast voor te maken."

In de Verenigde Staten werd in 2012 al zo'n flashmob-onderzoek gehouden, naar de ademhaling van patiënten. Daaruit bleek dat de gegevens die worden bijgehouden over iemands ademhaling geregeld niet kloppen.

STER reclame