NOS Nieuws Aangepast

Minder bestuurders met slok op

Minder mensen rijden met drank op achter het stuur: in vier jaar tijd is het aantal gepakte rijders met een kwart gedaald. De daling komt vooral door controles en campagnes zoals de BOB-campagne.

De daling betekent trouwens niet dat de politie nu minder vaak kan gaan controleren. "Een van de redenen om niet met drank op te rijden is het risico om gepakt te worden", zegt onderzoeker Sjoerd Houwing. "Dus dat risico moet niet kleiner worden".

Alcohollimiet

Volgens het Wetenschappelijk Onderzoeksbureau Verkeersveiligheid (SWOV), dat onderzoek deed naar alcohol en rijden, hebben maatregelen als de invoering van een strengere alcohollimiet voor jonge bestuurders en de invoering van het alcoholslot ook invloed op de daling.

Het SWOV spreekt van een cultuuromslag. "In de jaren zeventig was er nog weinig bekend over de gevaren van alcohol in het verkeer", zegt Houwing. "De afgelopen decennia zijn er veel maatregelen genomen: het is steeds duidelijker geworden dat de combinatie alcohol en rijden echt niet kan."

De cultuuromslag wordt gestaafd met cijfers: "In de jaren zeventig werd in het weekend tijdens controles 15 procent van de automobilisten gepakt met te veel alcohol op, in 2011 was dat nog maar 2,4 procent. De mentaliteit is veranderd."

Overmoedig

Toch werden er het afgelopen jaar nog 35.000 mensen beboet voor rijden met alcohol op. Houwing zegt dat het lastig is die groep achter het stuur vandaan te krijgen. "In nuchtere toestand zijn mensen vaak wel realistisch, maar met alcohol op worden ze overmoedig."

De bestuurder moet zelf inzien dat hij niet met een slok op moet gaan rijden, vindt Houwing. "Maar ook het sociale aspect is belangrijk: vrienden die bijvoorbeeld zeggen dat je niet met alcohol achter het stuur moet gaan zitten."

Door: Suse

STER reclame