Patiëntgegevens via internet mag

time icon Aangepast

De elektronische uitwisseling van medische patiëntgegevens is niet in strijd met de wet bescherming persoonsgegevens. Dat oordeelde de rechtbank in Utrecht vandaag.

De Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) probeerde via de rechter de invoering van het elektronisch patiëntendossier, ook wel het 'Landelijk Schakelpunt', tegen te houden. De vereniging vindt dat het systeem de patiëntgegevens niet goed beschermt, waardoor die in verkeerde handen kunnen vallen.

De rechter is het niet met hen eens. Volgens de uitspraak botst de manier waarop het systeem is ingericht niet met de bescherming van de persoonsgegevens. De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) die het Landelijk Schakelpunt ontwikkelt, is blij met de uitspraak. "Al past vandaag tijdens de nationale rouwdag enige bescheidenheid," zegt Alf Zwilling, hoofd van de communicatie en woordvoerder.

Uitbreiding

"Als de rechter de vordering niet had afgewezen, hadden wij grote aanpassingen in ons systeem moeten doen. Nu kunnen we verder gaan met de ontwikkeling van het Landelijk Schakelpunt." Daarin staat vooral uitbreiding en verbetering van het systeem voorop. Zwilling: "Het belangrijkste is dat het systeem nog meer gebruikt wordt. In een noodsituatie moeten zorgverleners zo snel mogelijk patiëntgegevens tot hun beschikken hebben. Het voorzien in die behoefte moet de komende tijd een boost krijgen."

Het Landelijk Schakelpunt is sinds begin vorig jaar in gebruik. Inmiddels zijn ruim 5000 zorgverleners aangesloten en dat is zo'n 85 procent van alle (huisarts)praktijken. Een belangrijke voorwaarde voor het elektronisch gebruiken van de medische gegevens is dat de patiënt zelf toestemming geeft. Een arts die de informatie opvraagt krijgt alleen de relevante gegevens te zien en niet het hele medische dossier. De wet bescherming persoonsgegevens ziet erop toe dat de registratie en de verwerking van de persoonlijke gegevens goed en integer gebeurt.

De rechter oordeelde vandaag dat de VZVZ genoeg technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de elektronische uitwisseling van patiëntgegevens veilig te laten verlopen.

STER Reclame