Door verslaggever Marcel Bril

Leerlingen merken maar weinig van het extra geld dat het bestuur van de school eind vorig jaar heeft gekregen, zo blijkt uit een enquête van de NOS onder basisscholen en middelbare scholen. Op deze scholen zitten meer dan 340.000 leerlingen.

Onderwijsinstellingen mochten de in totaal 650 miljoen euro in principe vrij besteden volgens het Herfstakkoord dat regeringspartijen PvdA, VVD sloten met oppositiepartijen SGP, ChristenUnie en D66. Maar het kabinet wilde wel degelijk dat het geld ten goede zou komen aan de kwaliteit van het onderwijs. De extra miljoenen zouden het mogelijk maken om het onderwijs te verbeteren met bijvoorbeeld het aantrekken van jonge leerkrachten en het verkleinen van de klassen.

Spaarrekening

Maar vele scholen laten weten dat ze het geld niet meteen hebben kunnen uitgeven aan beter onderwijs, omdat er nog andere nijpende problemen waren. Ruim 80 procent van de door de NOS bevraagde scholen heeft in ieder geval een deel van het geld op de spaarrekening gezet of heeft het gebruikt om tekorten weg te werken.

Het niet direct besteden van het geld aan beter onderwijs komt ook omdat vele scholen het bedrag pas eind vorig jaar gestort kregen. De boekhoudkundige regels schrijven voor dat het geld nog in het lopende jaar moet worden besteed, anders komt het op de bankrekening. Dat is in de praktijk vaak gebeurd, omdat er te weinig tijd was om een goede bestemming te vinden.

"Nuttig en noodzakelijk"

De scholen zeggen daarmee niet dat het kabinet het geld heeft weggegooid, integendeel. De meeste scholen vinden het geld nuttig en noodzakelijk, omdat het ze wat lucht heeft gegeven. Zo konden ze er hun financiële positie mee verbeteren. Sommige scholen hoefden docenten toch niet te ontslaan.

Een kleine 30 procent van de ondervraagde scholen heeft zelfs nieuwe docenten aangenomen, al was dat soms maar tijdelijk. Andere scholen zagen daar echter bewust van af, omdat er volgens hen te veel onduidelijkheid is over de beschikbaarheid van extra geld in de toekomst.

In de ogen van staatssecretaris Dekker levert het NOS-onderzoek geen verrassingen op: "Kabinet en Kamer hebben er bewust voor gekozen het extra geld van het Herfstakkoord niet aan allerlei bijzondere voorwaarden te verbinden."

STER reclame