In 2030 leven we gemiddeld drie jaar langer dan nu. Volgens het RIVM ligt de levensverwachting dan op 82 jaar voor mannen en voor vrouwen op 85 jaar. In 2012 was dat 79 en 83 jaar.

Een aantal factoren heeft invloed op de levensverwachting, zoals de sociaal-economische status. Het verschil in levensverwachting tussen laag- en hoogopgeleiden is groot. Laagopgeleiden leven gemiddeld zes jaar korter dan hoogopgeleiden.

Wel is de afgelopen tien jaar de levensverwachting van laagopgeleiden sterk gestegen. Maar die stijging ging gelijk op met die van hoogopgeleiden, waardoor het verschil even groot is gebleven.

Regionale verschillen

Ook maakt het uit waar je woont. Mensen in grote steden en in Zuid-Limburg leven gemiddeld 2 jaar korter. Mensen uit de regio's Hollands Midden, Utrecht en Gooi en Vechtstreek hebben gemiddeld genomen de hoogste levensverwachting.

Niet alle jaren die mensen leven worden in goede gezondheid doorgebracht. De regionale verschillen in de gezonde levensverwachting van mensen lopen op tot 7 jaar en laagopgeleiden leven soms wel 19 jaar korter dan hoogopgeleiden.

Mannen en vrouwen

Vrouwen leven langer dan mannen, ook in 2030. Maar mannen hebben langer een goede gezondheid dan vrouwen. In de toekomst neemt dit verschil verder toe: voor mannen leven dan nog langer in goede gezondheid dan vrouwen.

In vergelijking met andere EU-landen staat Nederland qua levensverwachting op de zesde plaats. Nederlandse mannen doen het in vergelijking met andere Europese landen beter dan de vrouwen. In 2030 vinden we de mannen op de vijfde plaats, de vrouwen op de negende.

STER reclame