Norbert Klein zegt zijn lidmaatschap van 50Plus op. Hij is al enkele weken verwikkeld in een ruzie met het bestuur. Dat beschouwt hem niet langer als Kamerlid namens de partij. Het bestuur ziet Martine Baay als het enige Tweede Kamerlid van 50Plus. In de Kamer zijn nu de fracties 50Plus/Klein en 50Plus/Baay.

Klein zegt dat hij er met het bestuur niet uit kan komen. Hij benadrukt dat het hoofdbestuur het vertrouwen in hem heeft opgezegd en van plan is hem te royeren. Naar eigen zeggen heeft Klein zijn besluit niet lichtvaardig genomen en waren "drang, dwang en spierballentaal" de enige reactie op zijn initiatieven.

Beschadiging

Volgens Klein leidt de royementsprocedure tot het voortduren van de beschadiging van 50Plus. Hij wil in de Kamer blijven als lid van de fractie 50Plus/Klein. Hij benadrukt dat hij in 2012 voor 50Plus is gekozen "op basis van een totaal-verkiezingsprogramma dat uitgaat van een brede volkspartij met een focus op de problematiek van 50-plussers en gepensioneerden."

In een reactie op de opzegging zegt voorzitter Struijlaard dat het bestuur morgen met Klein over het voorgenomen royement had willen praten. "Maar nu hij zelf opzegt, is het einde verhaal. We gaan er geen energie meer in steken."

Congres

Zaterdag houdt de partij een congres over de scheuring.

STER reclame