De keuring van vlees wordt niet langer overgelaten aan de vleessector zelf, maar komt volledig in handen van de overheid. Ook worden er meer inspecteurs opgeleid die moeten letten op fraude met vlees. Dat zijn de belangrijkste maatregelen die het kabinet wil nemen om de veiligheid van het vlees te vergroten.

Het kabinet reageert met deze plannen op een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die stelde eerder dit jaar vast dat er veel mis is met de voedselveiligheid in de vleessector. Zo worden hygiënevoorschriften niet altijd gevolgd. Ook komt veel fraude voor, bijvoorbeeld door het verwerken van afvalvlees in producten voor de supermarkt.

Gedragscode

Het kabinet is het met de Onderzoeksraad eens dat de vleessector onvoldoende verantwoordelijkheid heeft getoond op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Tot nu toe worden controles in fabrieken vaak uitgevoerd door honderden keurmeesters en inspecteurs die in dienst zijn van commerciële bedrijven die door de sector zelf worden betaald. Daar wil staatssecretaris Dijksma een einde aan maken.

Bedrijven moeten zich ook gaan houden aan een nieuwe gedragscode en ze moeten onderling contracten sluiten waarin ze afspraken maken over kwaliteit, veiligheid en integriteit.

De Voedsel- en Warenautoriteit NVWA gaat daarnaast meer onaangekondigde controles houden en meer samenwerken met instanties als het Openbaar Ministerie, de FIOD, de douane en internationale opsporingsdiensten als Europol en Interpol. Het kabinet wil importcontroles verscherpen en samen met de EU werken aan nieuwe keuring- en toezichtmethoden.

Naar believen

Directeur Van der Weg van Comore, waar de commerciële keur- en inspectiebedrijven onder vallen, is niet enthousiast over de voorstellen. Hij vindt dat nu "alles naar believen verloopt".

"Tot nu toe hebben wij het goed gedaan", zegt Van der Weg. "We werken volgens geaccrediteerde systemen, waarin allerlei waarborgen zijn gebouwd. Maar kennelijk vindt de staatssecretaris dat het allemaal anders moet. Het is de vraag hoe."

STER reclame