NOS NieuwsAangepast

Betalen voor vrijheid artsenkeuze

In 2016 verdwijnt de verplichting voor zorgverzekeraars om zorg te vergoeden van bijvoorbeeld ziekenhuizen waarmee ze geen contract hebben. Dat zijn de coalitie en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP overeengekomen. Volgens minister Schippers van Volksgezondheid zorgt het akkoord voor "betere zorg voor minder geld."

Kern van het akkoord is dat de keuzevrijheid van de patiënt afhangt van de prijs van zijn zorgverzekering. Hoe meer er wordt betaald, hoe meer er te kiezen is. Iedereen blijft wel vrij bij de keuze voor een behandelaar in de eerstelijnszorg, zoals een huisarts, tandarts, apotheek, fysiotherapie of kraamzorg.

Nieuwe polis

In die nieuwe polis vergoedt de zorgverzekeraar alleen behandelingen van zorgverleners met wie hij een contract heeft. Nu moeten zorgverzekeraars nog zo'n 80 procent vergoeden van een behandeling door een zorgverlener met wie zij geen contract hebben. In de nieuwe polis kan worden bepaald dat daar een lagere of helemaal geen vergoeding voor volgt, waardoor de premie lager kan blijven.

Weigeren

Zorgverzekeraars mogen dure en slechte zorgaanbieders straks weigeren, maar ze moeten wel diversiteit garanderen. Verzekeraars krijgen meer vrijheid om verschillende polissen aan te bieden. Na twee jaar zal de wijziging van de zorgverzekeringswet worden geëvalueerd.

SGP-fractievoorzitter Van der Staaij is blij met de uitkomst: "Een van de punten waar we op hebben ingezet is dat de zorgverzekeraars niet vrij hun gang kunnen gaan. Zij moeten bij het inkopen van de zorg rekening houden met wensen van de verzekerden."

Zorgakkoord

Half april werd al een zorgakkoord gesloten. Over de keuzevrijheid van de patiënt konden de partijen het toen niet eens worden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl