NOS NieuwsAangepast

"Verdrag Marokko nu niet opzeggen"

Minister Asscher van Sociale Zaken wil het sociale zekerheidsverdrag met Marokko nu niet opzeggen. Door het verdrag krijgen mensen die in Nederland rechten hebben opgebouwd, in Marokko evenveel uitkering als in Nederland.

Volgens Asscher is het niet verstandig om het verdrag met Marokko nu op te zeggen. Dat zou gevolgen kunnen hebben voor bijvoorbeeld de controle in het land op eventuele fraude met uitkeringen.

Er lopen "complexe onderhandelingen" met Marokko over onder meer kinderbijslag, schrijft Asscher aan de Tweede Kamer. Hij wil de komende maanden gebruiken om alsnog overeenstemming te bereiken en dan in het najaar de knoop doorhakken.

Woonlandbeginsel

Asscher reageert met zijn brief op een motie van VVD-Kamerlid Schut. Zij wil dat het verdrag met Marokko wordt beëindigd, omdat het hierdoor onmogelijk is om het zogenoemde woonlandbeginsel toe te passen. Dat beginsel houdt in dat de hoogte van uitkeringen wordt aangepast aan de kosten van levensonderhoud in een land.

Asscher vroeg Schut vorige week haar motie aan te houden, maar zij weigerde dat. De minister zegt de motie nu te zullen gebruiken als signaal bij de onderhandelingen.

Het vorige kabinet besloot om de kinderbijslag voor kinderen die buiten de Europese Unie wonen, te verlagen. De rechter hield dat tegen, omdat het woonlandbeginsel strijdig is met het sociale zekerheidsverdrag met Marokko.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl