Minister Kamp van Economische zaken is eventueel bereid om de wet aan te passen in het voordeel van de taxi-app Uber. Hij schrijft dat in antwoord op schriftelijke Kamervragen.

Via Uber kunnen mensen in Amsterdam, Rotterdam en - sinds vorige week - Den Haag via een smartphone een auto met chauffeur bestellen. Betalen gaat via de app, met een geregistreerde creditcard en klanten kunnen na een rit hun chauffeur recenseren.

De taxibranche vindt dat de van oorsprong Amerikaanse taxi-app zich schuldig maakt aan oneerlijke concurrentie. De dienst houdt zich onder meer niet aan de maximumtarieven voor een taxirit.

Verboden

In Brussel en in Berlijn is de taxi-app Uber door de rechter verboden. Eurocommissaris Kroes noemde die verboden 19de-eeuws.

Mocht een rechter op basis van de bestaande wetten Uber verbieden, dan wil Kamp wel kijken of de wet kan worden aangepast.

Kamp schrijft: "Als door het beschikbaar komen van innovatieve toepassingen blijkt dat de bestaande wet- en regelgeving belemmerend werkt en maatschappelijke belangen ook op andere wijze kunnen worden geborgd, zal het kabinet dit welwillend bezien".

STER reclame