"Wat stelt een naam voor? Een roos zou met een andere naam net zo zoet geuren." Dit citaat uit Romeo en Julia van Shakespeare geldt niet voor orkanen. Volgens Amerikaanse onderzoekers maakt de naam wel degelijk uit.

Orkanen met een meisjesnaam, zoals Katrina of Sandy, zijn veel dodelijker dan die met een jongensnaam. Dat lijkt te worden veroorzaakt door onbewust seksisme.

Uit een onderzoek van de Universiteit van Illinois blijkt dat mensen minder snel vluchten voor een orkaan met een meisjesnaam. De wetenschappers keken naar 94 orkanen waar de VS mee kampte tussen 1950 en 2012. Een 'mannelijke' orkaan kostte gemiddeld aan 15 mensen het leven, bij 'vrouwelijke' was dat 42.

Minder bang

De onderzoekers ondervroegen ook duizend mensen. De ondervraagden werden sneller bang voor een orkaan met de naam Alexander dan een orkaan die Alexandra heet. Victor was ook enger dan Victoria en Christina werd minder bedreigend geacht dan Christopher.

De wetenschappers concluderen dat door de meisjesnamen de mensen het gevaar onderschatten en dus minder snel vluchten. Vooral bij bijzonder vrouwelijke namen als Belle en Cindy is het effect extreem.

Andere namen

Pas sinds 1979 krijgen orkanen afwisselend vrouwen- en mannennamen. Tot eind jaren zeventig kregen orkanen altijd vrouwennamen. Onder druk van feministen veranderde dit. Twee van de dodelijkste orkanen sinds die wijzigingen hebben meisjesnamen: Katrina en Sandy.

Zelfs wanneer de onderzoekers rekening houden met de kracht van de orkanen, kosten vrouwelijke orkanen meer levens dan mannelijke orkanen.

De onderzoekers bepleiten dat het systeem van naamgeving voor orkanen moet veranderen. Orkanen moeten namen krijgen die ontzag en respect oproepen. Vanaf nu moeten daarom alleen mannennamen gebruikt worden, menen ze.

STER reclame