NOS NieuwsAangepast

Metam-natrium wordt verboden

De grondontsmetter metam-natrium wordt per direct verboden. Staatssecretaris Dijksma schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat ze dit besloten heeft na onderzoek van het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB).

Het CTGB waarschuwt dat omwonenden, kinderen en agrariërs bij het gebruik van het middel mogelijk gezondheidsrisico's lopen.

Het middel wordt gebruikt om bepaalde schadelijke wormen, aaltjes, in de grond te bestrijden. Metam-natrium wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het telen van aardappelen, bollen en aardbeien.

Ademhalingsproblemen

Aanleiding voor het onderzoek zijn de klachten van omwonenden in de buurt van de landbouwbedrijven. Die hebben last van ademhalingsproblemen, prikkelende ogen en huiduitslag.

Het gebruik van grondontsmettingsmiddelen met metam-natrium is al verboden in de Europese Unie, maar in een aantal landen waaronder Nederland, gold nog een vrijstelling.

Alternatieven

Metam-natrium wordt op grote schaal toegepast in de land- en tuinbouw. In 2012 werd het middel op meer dan 5603 hectare landbouwgrond gebruikt. Dat is vergelijkbaar met ongeveer 10.000 voetbalvelden.

Het CTGB gaat het middel nu opnieuw beoordelen. Tot de uitkomst daarvan is gebruik van de grondontsmetter verboden. Ondertussen gaat Dijksma samen met Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) versneld zoeken naar alternatieven voor de wormenbestrijder.

Export in gevaar

LTO zegt wel bezorgd te zijn over de nadelige effecten van het besluit, omdat hierdoor de export in gevaar kan komen.

De landbouwsector houdt er rekening mee dat metam-natrium op een groot deel van het Nederlands areaal nooit meer gebruikt mag worden, waardoor veel percelen niet of niet volledig aaltjesvrij kunnen worden gemaakt.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl