Moeilijke woorden nekken leerlingen

time icon Aangepast

Voor de meeste middelbare scholieren die eindexamen hebben gedaan, is de vakantie begonnen. Alle vmbo-leerlingen zijn klaar met het eindexamen. Op de havo en het vwo zijn maandag en dinsdag alleen nog de examens muziek en de talen Fries, Russisch, Spaans, Arabisch en Turks.

Bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) zijn tot nu toe 107.489 klachten gemeld. Vorig jaar waren dat er aan het eind van de examenperiode 147.000.

Dat hoge aantal werd toen volgens het LAKS mede veroorzaakt door de examendiefstal op de Ibn Ghaldoun-school in Rotterdam.

Moeilijke woorden

Het LAKS vindt het vooral opmerkelijk dat veel scholieren op alle niveaus klaagden over het gebruik van moeilijke woorden. Zo struikelden zo'n 400 vmbo-leerlingen over het woord kanttekening. De vmbo-ers die het probeerden op te zoeken in het woordenboek, zochten op kan-tekening.

Ook intermediair, melancholisch en beurskrach leverden veel boze telefoontjes op. Het LAKS weet niet of er meer moeilijke woorden zijn gebruikt dan in andere jaren of dat de woordenschat van scholieren afneemt.

Niet alleen vmbo-scholieren klaagden over moeilijke woorden, ook in vwo-examens kwamen ze voor. "Waarom gebruiken ze in plaats van partieel niet gewoon gedeeltelijk", verzuchtte een scholier.

STER Reclame