Ouders met een kind in de kinderopvang krijgen volgend jaar weer een hogere vergoeding per uur. Dat komt omdat de uurprijzen in de kinderopvang worden geïndexeerd. In 2013 was dat vanwege bezuinigingen niet het geval.

Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken.

Door de maatregel stijgt de kinderopvangtoeslag mee met de loon- en prijsontwikkeling. De nieuwe maximum uurprijs in 2015 voor de dagopvang wordt 6,84 euro, voor de buitenschoolse opvang 6,38 euro en voor de gastouderopvang 5,48 euro.

Eergisteren bleek dat vorig jaar ruim een miljard minder is uitgegeven aan de kinderopvangtoeslag dan het kabinet had geraamd. Die meevaller komt doordat steeds minder ouders een toeslag aanvragen voor gesubsidieerde kinderopvang.

Geschillencommissie

Alle kinderopvanginstellingen moeten zich vanaf 1 juli 2015 verplicht aansluiten bij de Stichting Geschillencommissie.

Bij de commissie kunnen ouders klachten indienen als ze er met hun kinderopvangorganisatie niet uitkomen. De uitspraak van de stichting is bindend.

Kwaliteit

Het adviesrecht van ouders met kinderen op de kinderopvang wordt ook uitgebreid. Oudercommissies gaan zich in de toekomst meer richten op de pedagogische kwaliteit.

Twee keer per jaar spreken ze daarover met de kinderopvangorganisaties. Tot nu toe spreken oudercommissies vooral over uurprijzen van de opvang.

Op de website www.landelijkregisterkinderopvang.nl worden de resultaten van de handhaving van de kwaliteit gepubliceerd. Nu zijn op de site al de bevindingen van de GGD te vinden maar voor de ouders is nog niet zichtbaar wat de gemeente met die bevindingen heeft gedaan.

STER reclame