Het gaat weer beter met de Nederlandse scheepsbouw. In 2013 draaide de sector een omzet van 6,4 miljard euro. Een jaar eerder was dat 6,1 miljard. Het is voor het eerst sinds 2008 dat de omzet stijgt.

De groei in de omzet is vooral te danken aan de sterke toename van het aantal orders. In 2012 werden 61 zeeschepen besteld. Een jaar later zijn dat er 136. Het aantal zeeschepen dat van stapel liep, daalde wel; van 95 naar 77 schepen.

Superjachten

Door het grote aantal orders is de verwachting dat de sector ook dit jaar blijft groeien. "Alles wijst erop dat de economie het diepste dal achter zich heeft en weer langzaam gaat groeien", zegt voorzitter Sjef van Dooremalen van de brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology.

Ook de bouw van superjachten zit weer in de lift. Vorig jaar werden er voor 807 miljoen euro 23 luxe jachten gebouwd. Een jaar eerder waren het er 18 met een totale waarde van 657 miljoen euro.

Technisch ingewikkeld

De Europese scheepswerven hebben sterke concurrentie in de rest van de wereld. Vooral in Azië is de laatste jaren enorm geïnvesteerd in de sector. De Nederlandse werven doen het relatief goed, omdat zij zich hebben gespecialiseerd in technisch ingewikkelde schepen.

STER reclame