Tandartsen vinden dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zich schuldig maakt aan onbehoorlijk bestuur. Tandartsorganisatie ANT (Associatie Nederlandse Tandartsen) stapt naar de Nationale ombudsman met een klacht over de zorgautoriteit.

De tandartsen zijn boos omdat de NZa niet in gesprek wil over nieuwe gegevens over het experiment met vrije tarieven. Dat experiment werd in 2012 voortijdig gestaakt, nadat de NZa had geconstateerd dat de tandartsen hun tarieven met zo'n 10 procent hadden verhoogd.

Nieuw onderzoek van bureau Milliman, in opdracht van de ANT, geeft aan dat de echte prijsverhoging 3 procent was. Net iets meer dan de inflatie in dat jaar. De rest van de prijsstijging die de NZa constateerde werd volgens Milliman veroorzaakt door veranderingen in het systeem. Daardoor waren oude en nieuwe tarieven niet meer goed met elkaar te vergelijken.

Ultimatum

De ANT heeft het onderzoek in december naar de NZa gestuurd met het verzoek om een gesprek. De NZa heeft daar volgens de tandartsen-associatie nauwelijks op gereageerd.

Op 8 april is in een laatste brief, die in handen is van de NOS, een ultimatum gesteld aan de NZa. Daarin eiste de ANT dat er voor 1 mei een gesprek tussen de onderzoekers van de NZa en Milliman moest komen. Nu daaraan niet is voldaan, stapt de ANT naar de Nationale ombudsman.

Kansrijk

Hoogleraar Gezondheidsrecht Johan Legemate vindt dat de NZa zo'n oproep niet naast zich neer kan leggen. "Als een partij een serieus onderzoek laat doen, getuigt het van fatsoen als je als toezichthouder daarop ingaat. Een klacht bij de Nationale ombudsman over onbehoorlijk bestuur lijkt me in dit geval kansrijk."

De NZa zegt in antwoord op vragen van de NOS dat het rapport-Milliman sterke gelijkenis vertoont met een ander onderzoek waarop wel gereageerd is. De conclusies daarvan werden toen afgewezen. Verder laat de NZa weten dat er inmiddels ook gewerkt wordt aan een reactie op het rapport van de ANT.

STER reclame