Farmaceutische wereld in beweging

time icon Aangepast

Door redacteuren Roel Bolsius en Rinke van den Brink

Een miljardendeal en geruchten over overnames. De farmaceutische wereld lijkt in een overnamegolf terecht te komen. Om concurrentie te vermijden, kiezen steeds meer farmaceuten ervoor zich te specialiseren in één of een beperkt aantal medicijnen.

Vorige week verkochten Novartis en GlaxoSmithKline voor miljarden euro's afdelingen aan elkaar. Zo nam Novartis de oncologie-afdeling van GlaxoSmithKline over, terwijl het al een sterke positie had op het gebied van kankermedicijnen. Tegelijkertijd stootte het bedrijf de afdeling voor vaccinaties en dierenmedicijnen af.

Ook een overname van Allergan, een Amerikaanse botoxmaker, door Valeant Pharmaceuticals voor ruim 30 miljard hangt al een tijdje in de lucht. En vandaag maakte farmaceut Pfizer bekend gesprekken te voeren om AstraZeneca voor ruim 70 miljard euro over te nemen.

Patenten

Volgens de farmaceuten is de concurrentie groot en verdienen ze daardoor te weinig op hun medicijnen. Bovendien verloopt binnenkort een aantal belangrijke patenten.

Medicijnenfabrikanten hebben een beperkt aantal jaren het alleenrecht op een medicijn nadat ze het ontwikkeld hebben. Op het moment dat een patent verloopt mogen andere partijen hetzelfde middel op de markt brengen.

Onder druk van de zorgverzekeringen zullen artsen en patiënten op dat moment sneller kiezen voor het goedkopere 'generieke' medicijn. De farmaceut die dat medicijn als eerste op de markt bracht, verdient er dan nauwelijks meer aan.

Met het geld dat farmaceuten verdienen terwijl het patent nog loopt, moeten nieuwe producten ontwikkeld worden waaraan ze in de toekomst kunnen verdienen. Het ontwikkelen en op de markt brengen van een medicijn kost veel geld en de kans op mislukking is groot. Een aantal grote farmaceuten heeft de laatste jaren forse tegenslagen gehad.

Grote gevolgen

Het gevolg van de mogelijke overnamegolf is dat er marktleiders ontstaan die zich richten op een beperkt aantal ziekten. Dat kan grote gevolgen hebben. Patiënten worden mogelijk afhankelijker van de grillen van één bedrijf. Een patiënt heeft dan minder of geen keuze.

Daar staat tegenover dat de expertise over ziekten zich concentreert. Mogelijk kunnen daardoor betere producten worden ontwikkeld. Daarnaast hoeven bedrijven minder bang te zijn dat hun investeringen niks meer opleveren, doordat ze worden voorbijgestreefd door een concurrent.

STER Reclame