NOS NieuwsAangepast

Windenergie is onnodig duur

Door Henrik-Willem Hofs en Heleen Ekker

Windenergie is veel duurder dan nodig. Doordat de pachtprijzen voor grond onevenredig hoog zijn, valt de bouw van windparken duur uit.

Dat blijkt uit de tarieven van het Rijksvastgoed en Ontwikkelingsbedrijf (ROVB) waar de NOS onderzoek naar heeft gedaan. Grondprijzen voor windparken zijn daardoor tot tien keer zo hoog als die voor kolencentrales.

Markconforme prijzen

Exploitanten van windturbines betalen particuliere grondeigenaren voor iedere windmolen elk jaar tussen de 35.000 en de 50.000 euro pacht. Het gaat om langdurige contracten voor vijftien tot twintig jaar.

De totale pachtsommen kunnen dus oplopen tot 1 miljoen euro per windmolen. De prijzen zijn afgeleid van de pacht die het Rijk rekent voor grond voor windmolens.

In een rapport uit 2013 zegt de RVOB, de dienst die Rijksgrond beheert, dat het marktconforme prijzen moet rekenen en met particuliere grondeigenaren moet concurreren.

Windparken

GroenLinks Kamerlid Liesbeth van Tongeren wil dat minister Kamp onderzoek gaat doen naar de dure grond voor windparken. Volgens haar verdwijnt daardoor veel subsidiegeld in de zakken van grondspeculanten en drijft de overheid de prijs van windenergie onnodig op.

Vandaag spreekt de Tweede Kamer over windenergie. Het kabinet wil de komende jaren drie keer zoveel windenergie opwekken met windmolens op land.

Ook moeten er grote windparken op zee komen. Nederland moet in 2023 16 procent duurzame energie opwekken. Nu is dat nog 4 procent.

Tips? Mail Heleen.Ekker@nos.nl of Henrik-Willem.Hofs@nos.nl

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl