Buurtbewoners staan bij het huis van het bestuurslid van pedovereniging Martijn | ANP

Pedofielenvereniging Martijn houdt op te bestaan. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Het dilemma was: wat weegt zwaarder, de vrijheid van meningsuiting en vereniging, of de veiligheid van kinderen?

Martijn is opgericht in 1982, toen pedofilie nog minder omstreden was. Het uitgangspunt was dat als een kind en een volwassene allebei plezier beleefden aan seks, er niks aan de hand was. De vereniging had de laatste jaren zo'n 200 leden. Verschillende leden werden verdacht van het bezit van kinderporno, maar een direct verband met de vereniging is nooit gevonden.

Een rechtbank verbood de vereniging al in 2012, maar het gerechtshof in Leeuwarden draaide dat verbod terug. Het Openbaar Ministerie ging tegen die uitspraak in cassatie. Daarop volgde vandaag de uitspraak van de Hoge Raad.

Wie vindt wat?

Hoe reageerde Nederland op het verbod op vereniging Martijn? Hieronder verzamelen we de reacties.

De Hoge Raad vandaag tijdens de uitspraak | ANP

Volgens de Raad doet Martijn te luchtig over de gevaren van seksueel contact met jonge kinderen. De Raad zegt dat seks met jongere kinderen een ernstig delict is, waardoor kinderen grote psychische schade kunnen oplopen. De bescherming van kinderen weegt dus zwaarder dan de vrijheid van meningsuiting en vereniging.De Hoge Raad

Advocaat Bart Swier van de pedofielenvereniging is teleurgesteld. Hij vindt dat Martijn alleen een denkbeeldig risico vormt en geen concreet gevaar. "Het is een volstrekt marginale beweging. Dan kun je ook niet spreken van een concreet gevaar voor de openbare orde." Swier vindt dat Martijn pas verboden zou moeten worden, als de vereniging echt een gevaar voor kinderen vormt.Advocaat van Martijn"'De discussie over de uitspraak van de Hoge Raad is lachwekkend. Als je kijkt naar wat er op de site van Martijn staat en wat ze gedaan hebben, dan geef je gewoon aanleiding tot. De discussie is of ze ondergronds gaan. Maar dat gebeurt nu ook al, kijk maar naar Dutroux. Het belang van de kinderen weegt zwaarder dan een mening."Ouders van een slachtoffer

VVD-Kamerlid Van der Steur is blij met het verbod. "Dit is een duidelijk signaal dat verheerlijking van pedoseksualiteit niet kan", zegt hij. "De VVD vindt pedoseksualiteit verwerpelijk en ijvert voor opsporing, vervolging en berechting van pedoseksuelen.'' CDA'er Van Toorenburg is het met Van der Steur eens. "Het verbod is in het belang van de bescherming van de gezondheid, rechten en vrijheid van kinderen. Voor een vereniging die pedoseksualiteit acceptabel vindt en zelfs aanmoedigt, is in ons land geen plaats." Ook het ministerie van Veiligheid en Justitie is tevreden.De politiek

Marthijn Uitenboogaard van vereniging Martijn tijdens een persconferentie in 2012 | ANP

Een groep van 49 wetenschappers, acteurs, schrijvers en andere bekende gezichten deed twee dagen geleden in de Volkskrant een oproep om Martijn niet te verbieden. "Een verbod zou de vrijheid van vereniging en van meningsuiting, alsmede de mogelijkheid van meningsvorming ernstig in gevaar brengen", schreven ze. Ook vonden ze dat niet was bewezen dat Martijn een bedreiging voor de samenleving is. Die oproep heeft dus niet geholpen.Groep van 49

Officieel kan de vereniging nog een klacht indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, maar advocaat Swier denkt niet dat Martijn dat zal doen.

Door: Anna

STER reclame