Seks met kinderen moest kunnen

tijd van publicatie Aangepast

Een seksuele relatie tussen een kind en een volwassene die wederzijds als plezierig wordt ervaren, moet kunnen. Dat was het uitgangspunt van pedofielenvereniging Martijn.

Volgens Martijn zouden seksuele contacten tussen kinderen en ouderen geen probleem moeten zijn als de vier richtlijnen van de vereniging maar werden nageleefd. Zo moest er instemming zijn van zowel het kind als de volwassene, de ouders van het kind moesten op de hoogte zijn, het kind moest zich op elk willekeurig moment kunnen terugtrekken uit de relatie en alles moest gebeuren in harmonie met de ontwikkeling van het kind.

De vereniging met zo'n 200 leden wilde een platform zijn voor discussie over pedofilie en streed voor de sociale en maatschappelijke acceptatie van relaties tussen kinderen en volwassenen. Op de site was te lezen dat de vereniging af wilde van het dogma dat "kinderen en jongeren geschaad worden door vriendschappen en liefdevolle intimiteit met oudere personen".

Zedendelinquent

De stichting werd in 1982 opgericht door een zedendelinquent met de naam Theo die in de gevangenis zat. Hij wilde met de vereniging pedofielen die hetzelfde meemaakten of meegemaakt hadden bij elkaar brengen. Vanuit de gevangenis begon hij met het uitgeven van het blad Martijn.

Toen Theo na een tijdje afhaakte werd een nieuwe club gevormd door iemand die bekendstaat als 'Duif'. De vereniging werd vernoemd naar het blad Martijn en werd officieel geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Omstreden

Er kwam een nieuw blad, de OK, dat stond voor Oudere-Kind. Het blad, dat een keer in de drie maanden verscheen, was omstreden. Er stonden verhalen en ingezonden brieven in waarin seksuele handelingen met kinderen werden beschreven. Ook stonden er afbeeldingen in van schaars geklede of naakte kinderen, met name jongetjes.

Leden van de vereniging, onder anderen de voorzitter, werden in die tijd regelmatig verdacht van bezit kinderporno, maar een direct verband met de vereniging is volgens het Openbaar Ministerie niet te vinden.

Teruggedraaid

De vereniging werd in 2012 verboden door de rechtbank, maar dat verbod werd later door het gerechtshof in Leeuwarden teruggedraaid. Volgens het hof stond niet vast dat de vereniging strafbare feiten heeft gepleegd.

Het OM ging in april vorig jaar tegen de uitspraak van het gerechtshof in cassatie bij de Hoge Raad. Die heeft vandaag geoordeeld dat de vereniging moet worden ontbonden.

STER Reclame