Wel of geen verbod voor Martijn?

tijd van publicatie Aangepast

De Hoge Raad doet vanochtend uitspraak over de vraag of pedofielenvereniging Martijn moet worden verboden. De zaak is aangebracht door het OM. Dat ging in cassatie nadat het gerechtshof in Leeuwarden een verbod van de rechtbank in Assen had vernietigd.

Volgens het hof stond niet vast dat Martijn strafbare feiten had gepleegd. Veroordelingen van bestuursleden of voormalige bestuursleden voor het plegen van seksuele delicten, konden de vereniging niet worden aangerekend, oordeelde het hof.

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad is het daar niet mee eens. Vorige maand adviseerde hij Martijn te verbieden. Het oordeel van de advocaat-generaal wordt in de meeste gevallen door de Raad overgenomen.

Afweging

Volgens de advocaat-generaal staat vast dat Martijn het idee naar buiten brengt dat seksueel contact tussen volwassenen en kinderen normaal is en dat de vereniging dit contact verheerlijkt. Dat hoort tot "de werkzaamheid" van de vereniging, schreef hij.

De Hoge Raad zal bij zijn beoordeling ook rekening houden met de vrijheid van vereniging en vrijheid van meningsuiting, die in de Grondwet zijn vastgelegd. De advocaat-generaal vindt dat de bescherming van de lichamelijke en geestelijke integriteit van kinderen zwaarder moet wegen.

STER Reclame