Minister Dijsselbloem van Financiën zegt dat het niet mogelijk is een algemene schadevergoedingsregeling in het leven te roepen voor mkb-ondernemers die verlies lijden op rentederivaten of 'renteswaps'.

"Ik deel de zorgen over mkb'ers die met onvoldoende informatie en waarschuwingen van hun bank leningen met renteswaps hebben aangeschaft. Maar een algemene vergoedingsregeling is niet mogelijk", zei Dijsselbloem in de Tweede Kamer.

Toezichthouder

CDA-Kamerlid Van Hijum vindt dat de Nederlandse toezichthouder AFM de Britse toezichthouder moet volgen: "Deze producten zijn actief aan de man gebracht, er is flink op verdiend. Terwijl renterisico's in de praktijk soms helemaal niet zijn afgedekt en de ondernemer niet wist waar hij voor tekende."

De AFM rapporteerde eerder over deze problemen, maar stelt geen regeling voor. Van Hijum: "Het zou de financiële sector sieren om een transparante schadevergoedingsregeling in de stellen."

Gewaarschuwd

Dijsselbloem wijst erop dat het verlies zich alleen voordoet als een ondernemer voortijdig het contract of de lening met de bank moet beëindigen, bijvoorbeeld bij een faillissement. Ook kan niet van alle ondernemers gezegd worden dat zij door hun bank onvoldoende zijn gewaarschuwd.

"Je kunt dus niet in het algemeen zeggen dat deze derivaten verliesgevend zijn, en als ze dat zijn, dat dat dan de schuld van de bank is", zegt Dijsselbloem.

Rechtszaken

De VVD denkt dat het moeilijk is voor mkb'ers om een rechtszaak tegen hun bank te beginnen. De ondernemers zijn immers voor hun hele bedrijfsfinanciering afhankelijk van hun bank.

Maar minister Dijsselbloem verwacht alleen maar meer rechtszaken, nu een melkveehouder de rechtszaak tegen zijn bank heeft gewonnen.

STER reclame