In de eerste drie maanden van het jaar zijn twintig mensen om het leven gekomen door brand. Dat is meer dan een verdubbeling van het aantal brandslachtoffers in het eerste kwartaal van vorig jaar. Toen waren het er negen.

Brandweer Nederland maakt zich zorgen over de stijging. Vooral het stijgende aantal oudere slachtoffers is volgens de brandweer onrustbarend. Onder de twintig doden waren acht 65-plussers.

Vanwege de toenemende levensverwachting en het feit dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen, verwacht Brandweer Nederland een verdere stijging van het aantal branddoden. De organisatie wijst erop dat ouderen soms minder goed weten wat ze moeten doen bij een brand en niet zelfstandig kunnen vluchten.

De brandweer benadrukt het belang van werkende rookmelders. Ook een toename van brandveilig meubilair in huizen zou het aantal branden kunnen terugdringen, zegt Brandweer Nederland.

STER reclame