NOS NieuwsAangepast

Geen strafbaarstelling illegaliteit

De strafbaarstelling van illegaliteit is van de baan. VVD en PvdA hebben daarover afspraken gemaakt. Er is ook een akkoord over verhoging van de arbeidskorting in de inkomstenbelasting. Daarvan profiteert de groep met een inkomen tussen 40.000 en 110.000 euro.

Het schrappen van het strafbaar maken van illegaliteit is een tegemoetkoming aan de PvdA. Volgens PvdA-leider Samsom lag de strafbaarstelling de PvdA als een steen op de maag. "De maatregel bleef ons maar achtervolgen; nu laten we dit achter ons." Er waren afspraken over gemaakt in het regeerakkoord, maar die lagen heel gevoelig bij de achterban van de partij.

Arbeidskorting

De verhoging van de arbeidskorting is een concessie aan de VVD. Die maatregel moet de werkgelegenheid en de koopkracht stimuleren. De arbeidskorting is de belastingkorting voor mensen die werken.

De coalitie trekt hier 500 miljoen euro extra voor uit. Vice-premier Asscher denkt dat het geld daarvoor waarschijnlijk uit financiële meevallers kan komen en dat er niet extra hoeft te worden bezuinigd. Samsom erkent dat de belastingmaatregel denivellerend werkt.

De PvdA-leider zegt dat de afspraken zijn gemaakt door de coalitie en niet zijn afgestemd met D66, ChristenUnie en SGP. "Maar we hebben wel heel goed gekeken naar de wensen die de afgelopen weken zijn geuit: we denken hen ook tegemoet te komen."

Evenwichtig

VVD-fractievoorzitter Zijlstra spreekt van een evenwichtige deal. Hij is blij dat de hogere en middeninkomens profiteren van de belastingmaatregel. "Die hebben veel moeten bijdragen aan de crisis en voor de lagere inkomens was de arbeidskorting al eerder verhoogd; er komt nu lastenverlichting voor hard werkend Nederland."

Volgens de VVD-fractievoorzitter gaat het om een uitruil van het ene belangrijke punt tegen het andere. Zijlstra zegt dat de VVD nog steeds voor strafbaarstelling van illegaliteit is, maar dat hij zich er bij neerlegt dat het er deze kabinetsperiode niet meer van komt. Hij benadrukt dat de PvdA de VVD eerder heeft geholpen bij de inkomensafhankelijke zorgpremie. "Wij helpen hen nu hierbij, maar niet voor niks."

Intrekken

Staatssecretaris Teeven laat in een reactie weten dat hij het wetsvoorstel over de strafbaarstelling zal intrekken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl