Het overheidstekort is in 2013 uitgekomen op 2,5 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee valt het tekort onder de Brusselse norm van 3 procent. Dat is voor het eerst in vijf jaar.

Het tekort was 9 miljard euro lager dan in 2012. Volgens het CBS wordt de daling vooral veroorzaakt door gestegen inkomsten. Het gaat daarbij om hogere belastingen en sociale premies als gevolg van kabinetsmaatregelen.

Verder kreeg de overheid meer geld binnen door hogere dividenduitkeringen van De Nederlandsche Bank en ABN Amro. De aardgasbaten stegen met een half miljard euro tot 15 miljard. Dat is ongeveer net zo veel als in het recordjaar 2008. De overheidsuitgaven daalden met 2 miljard euro.

Begin deze maand voorspelde het Centraal Planbureau dat het tekort dit jaar op 2,9 procent uitkomt. Het terugdringen van het overheidstekort lijkt daarmee sneller te gaan dan verwacht.

Koopkracht

Het tekort wordt kleiner, maar het besteedbaar inkomen van huishoudens daalde vorig jaar opnieuw. De daling was wel kleiner dan in het jaar ervoor (1,1 tegen 2,2 procent). Het CBS verklaart de daling door de geringe loonstijgingen, de inflatie, de hoge werkloosheid en hogere belastingen en sociale premies.

De cao-lonen stegen gemiddeld met 1,2 procent. De inflatie lag daar ruimschoots boven, met 2,5 procent.

Groei

Het CBS heeft het groeicijfer over het vierde kwartaal van vorig jaar bijgesteld. De groei was 0,9 procent ten opzichte van het derde kwartaal. In februari, bij de eerste raming, werd nog uitgegaan van 0,7 procent. Over heel 2013 blijft de jaarraming gelijk; er was sprake van een krimp van 0,8 procent.

STER reclame