NOS Nieuws Economie Aangepast

Eerste Nederlandse claim Rabo

Voor het eerst heeft Rabobank een Nederlandse dagvaarding ontvangen in verband met het renteschandaal rond de euribor- en liborrente. Dat werd bekend via website Follow The Money. De dagvaarding komt bovenop de meer dan veertig rechtszaken die in de Verenigde Staten tegen de bank lopen.

Een Nederlands vastgoedbedrijf zegt schade te hebben geleden bij het afsluiten van een lening en een rentederivaat. Het bedrijf wilde zich met het derivaat indekken tegen het risico dat de rente zou stijgen.

750.000 euro schade

Het product was gebaseerd op het euribor-rentetarief. Het bedrijf zegt 750.000 euro schade te hebben geleden omdat de Rabobank het euribor-rentetarief manipuleerde.

Het bedrijf eist dat de overeenkomst met de Rabobank wordt vernietigd en wil een vergoeding voor de vermeende schade.

Meer zaken

Advocaat Carel Abeln van het bedrijf verwacht dat er meer Nederlandse zaken tegen de Utrechtse bank zullen volgen omdat er veel van dit soort rentecontracten zijn gesloten in de periode dat er fraude werd gepleegd.

Rabobank bevestigt de dagvaarding van het vastgoedbedrijf te hebben ontvangen, maar wil niet op de zaak ingaan.

Vorig jaar kreeg Rabobank een boete van 774 miljoen euro opgelegd vanwege manipulatie van de euribor- en liborrentetarieven. Op deze tarieven zijn veel financiële producten gebaseerd.

Veel zaken in VS

In de VS lopen al meer dan veertig zaken tegen de Rabobank. Vorige week begon het Amerikaanse depositogarantiefonds FDIC nog een zaak tegen zestien banken, waaronder de Rabobank.

Over de uitkomst van al deze zaken wil Rabobank niet speculeren. Wel zegt de woordvoerder dat het juridische getouwtrek "heel veel geld" kost. De bank moet veel externe advocaten inhuren. Het kan nog jaren duren voordat de zaken zijn afgerond, aldus de zegsman.

STER reclame