Sagrada Familia ook in Finland

Aangepast

De Sagrada in Barcelona en straks in Finland - ANP/TU Eindhoven

De wereldberoemde Sagrada Familia komt ook in Finland te staan. Wel een stukje kleiner en helemaal van ijs. Het is een afstudeerproject van twee studenten van de Technische Universiteit Eindhoven. In totaal zullen er ongeveer vijftig studenten naar Finland gaan om mee te helpen.

De ijskerk wordt gebouwd volgens het uiteindelijke ontwerp op schaal 1:4. Het sculptuur wordt 40 meter hoog, 30 meter lang en 20 meter breed en gebouwd door middel van een opblaasbare ballon.

Brinta

"We spuiten vezels met water, een soort brinta-pap, tegen de ballon aan en dat gaat dan bevriezen", vertelt projectleider Arno Pronk. "Je krijgt dan pykriet, erg sterk ijs." Dat lukt alleen bij een temperatuur die lager is dan -10 graden, vandaar dat de studenten naar Finland afreizen.

In de Finse Segrada Familia komen ook nog touwen te hangen, die met water worden besproeid. "Je krijgt zo een soort kathedraal met ijspegels", vertelt Pronk. "Het wordt hoe dan ook technisch een aardige uitdaging", vertelt hij aan Cursor. "We hebben onder meer te maken met een zogeheten dynamische belasting. Dat wil zeggen dat de wind veel invloed heeft."

Mega-iglo

Eerder lukte het studenten van de Technische Universiteit Eindhoven om een gigantische ijskoepel te bouwen in Juunta, Finland. Daarvoor gebruikten ze dezelfde techniek als voor de Sagrada Familia gebruikt zal worden. De mega-iglo is inmiddels gesmolten. Gelukkig hebben we altijd de foto's nog.

Door: Anna