Volop verwijten in debat zonder VVD

time icon Aangepast

Twee dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft het fractievoorzittersdebat in het tv-programma EenVandaag weinig nieuwe gezichtspunten opgeleverd. Aan het debat aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit deden de fractievoorzitters van PvdA, D66, SP, CDA en ChristenUnie mee.

De VVD was wel uitgenodigd maar besloot weg te blijven. Volgens EenVandaag wilde de liberale fractievoorzitter Halbe Zijlstra niet in debat met Emile Roemer (SP) over het thema 'zorg'.

Bangmakerij

Daarom debatteerde Roemer met PvdA-voorman Diederik Samsom over de overheveling van zorgtaken van het rijk naar de gemeenten. Volgens Roemer leidt die decentralisatie door de daarmee gepaard gaande bezuinigingen tot massaontslagen in de zorg en gedwongen verhuizingen van bejaarden. 'Bangmakerij', aldus Samsom, die Roemer verder verweet "aan de zijlijn te staan" en "nee te blijven roepen". De poging van Sybrand van Haersma Buma (CDA) om de anderen over te halen tot uitstel van de regeringsplannen ("U gaat het niet redden"), vond alleen weerklank bij Roemer.

'Sabbatical'

Buma kreeg er hard van langs bij de discussie over de noodzaak van pijnlijke maatregelen om de economie te stimuleren. "Buma heeft gekozen voor een politiek sabbatical", aldus Arie Slob (CU), die in tegenstelling tot Buma vorig jaar wél het herfstakkoord over begrotingsmaatregelen ondertekende.

Ook Pechtold (D66) had geen goed woord over voor de opstelling van het CDA: "U staat heel ver weg."

Roemer, wiens naam ook niet onder het akkoord staat, verweet de anderen dat de afgesproken bezuinigingen alleen maar hebben geleid tot een torenhoge werkloosheid "en nog veel meer ellende".

Bijstand

Samsom verweet Pechtold geen oog te hebben voor mensen met lage inkomens. Hij verwees daarmee naar het D66-pleidooi om te korten op fiscale toeslagen. "U helpt mensen met een uitkering. Wij helpen mensen uít een uitkering'', reageerde Pechtold.

Pechtold en Samsom bestookten elkaar ook fel op het thema 'wonen'. De PvdA-nadruk op verruiming van de voorraad sociale woningbouw betitelde Pechtold als "beleid uit de vorige eeuw".

Geen idee

Samsom keerde zich tegen het standpunt van D66 dat vooral het middensegment van de huurwoningen een impuls moet krijgen. Volgens Samsom heeft Pechtold geen idee van het uitgavenpatroon van een "gewoon gezin".

Pechtold reageerde geërgerd: "U heeft niet het alleenrecht op het weten wat er speelt in de samenleving."

PVV

Behalve de VVD ontbrak ook de PVV bij het fractievoorzittersdebat. EenVandaag nodigde Geert Wilders niet uit omdat diens partij slechts in twee steden meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen.

STER Reclame