NOS NieuwsAangepast

Kamer kraakt Antillianenwet

De Tweede Kamer wil dat de VVD een initiatiefwet over de vestiging van Antillianen in Nederland fundamenteel aanpast. D66-Kamerlid Schouw sprak van "rassenwetgeving".

Ook Van Laar van coalitiepartij PvdA is tegen de voorliggende wet. Hij vindt dat onderscheid wordt gemaakt op basis van afkomst en de geboorteplaats van ouders. "Daar heeft de PvdA principiële bezwaren tegen."

Criminaliteit

De VVD wil met de initiatiefwet regelen dat mensen uit Curaçao, Aruba en Sint Maarten aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen, voordat zij hier komen wonen. Zo moeten zij aantonen dat zij werk hebben of een studie volgen.

Op deze manier wil de VVD iets doen aan "de ongebreidelde instroom" van jonge Antillianen, die volgens Kamerlid Azmani onevenredig vaak een uitkering krijgen en in de criminaliteit belanden.

In het regeerakkoord van VVD en PvdA staat dat er voorwaarden moeten worden gesteld aan de vestiging van Antillianen in Nederland, maar Van Laar noemt het "van cruciaal belang" hoe de wet wordt vormgegeven. Het huidige voorstel gaat wat hem betreft te ver.

Over één kam

De Kamer is het erover eens dat de problemen met Antilliaanse jongeren moeten worden aangepakt, maar volgens veel sprekers is het voorstel van de VVD in strijd met grondrechten en internationale verdragen. Ze vinden dat alle Antillianen over één kam worden geschoren, terwijl de meerderheid het prima doet.

"Er wordt gedaan alsof de rechtstaat op zijn grondvesten schudt, alsof er iets heel dramatisch aan de hand is. Maar is dat ook zo?", vroeg SP-Kamerlid Gesthuizen.

De PVV en de SGP steunen het huidige VVD-voorstel. PVV-Kamerlid Fritsma noemde het hypocriet dat Kamerleden woorden als rassendiscriminatie in de mond nemen. SGP'er Van der Staaij spreekt van fatsoenlijk beleid.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl