NOS NieuwsAangepast

Cito: jongens verslaan de meisjes

Leerlingen in het basisonderwijs scoorden gemiddeld iets lager voor hun Citotoets dan vorig jaar. De gemiddelde score dit jaar was 535,0.

In 2013 was dat 535,1 en dat was ook al lager dan de twee jaar ervoor. In 2012 en 2011 scoorden kinderen gemiddeld 535,5 punten.

Op langere termijn daalt de gemiddelde score niet of nauwelijks. Sinds 2003 schommelt de uitslag rond de 535 punten.

Foutloos

De 11-jarige Joey uit Eindhoven beantwoordde alle 200 vragen goed. Hij was als enige foutloos, vier anderen maakten één fout in de toets.

Bijna 8000 leerlingen haalden de hoogste score van 550, zij hadden maximaal negentien fouten gemaakt.

Makkelijk en moeilijk

Het Cito houdt ook bij wat makkelijke (.pdf) en moeilijke (.pdf) opgaven waren. De leerlingen hadden geen moeite met de rekensom 8 dm x 4 dm x 4 dm is hoeveel kubieke decimeter. Driekwart van hen wist dat het 128 dm3 moest zijn.

Een moeilijke rekenopgave (44 procent correct) ging als volgt: twee aardplaten schuiven per jaar 2 cm uit elkaar. Hoeveel km is dat ongeveer in 100 jaar? A) 0,002 km, B) 0,02 km, C) 0,2 km, D) 2 km. Het juiste antwoord is A.

Jongens versus meisjes

Jongens maakten de toets, net als eerdere jaren, net iets beter dan meisjes. Meisjes maken het onderdeel taal beter terwijl jongens beter scoren bij rekenen-wiskunde en studievaardigheden.

Het verschil is dit jaar iets kleiner dan voorgaande jaren.

Laatste keer

Half februari deed ongeveer 85 procent van alle basisscholen mee aan de Citotoets, dat zijn 6200 scholen met 165.000 leerlingen. Op basis van de toets en het advies van de school wordt bepaald naar welke middelbare school de kinderen uit groep 8 gaan.

Het is de laatste keer dat die in februari wordt afgenomen. Volgend jaar komt er een verplichte centrale eindtoets. Die wordt later in het schooljaar afgenomen, zodat de toets minder bepalend wordt bij het advies voor de middelbare school.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl