NOS NieuwsAangepast

Franse executies WO I doen pijn

Door correspondent Ron Linker

Een eeuw na de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog zijn er in Frankrijk nog altijd open wonden. Vanwege het lot van 740 gefusilleerde soldaten bijvoorbeeld. Nabestaanden eisen rehabilitatie omdat ze vinden dat de militairen ten onrechte zijn geëxecuteerd. De Franse regering aarzelt.

Franse officieren hadden in 1914 de opdracht om desnoods met harde hand de orde en discipline onder de manschappen te handhaven. Zo moest worden voorkomen dat soldaten deserteerden, zichzelf verwondden om naar het ziekenhuis te mogen of bevelen niet opvolgden.

Franse soldaten die zich in de ogen van de officieren hadden misdragen, werden voorgeleid aan de krijgsraad. Tegen een doodsvonnis was geen beroep mogelijk.

Schaamte

Kort na de Eerste Wereldoorlog hebben zo'n veertig gefusilleerden eerherstel gekregen, een kleine minderheid dus. In de families van gefusilleerde soldaten bleef het onderwerp vaak onbesproken vanwege schaamte of verontwaardiging. Sommigen zagen zich gedwongen om te verhuizen. Anderen hadden daar geen geld voor omdat ze geen aanspraak konden maken op een weduwe-uitkering van de staat.

De Franse regering heeft vorig jaar experts gevraagd om te onderzoeken of de gefusilleerden in aanmerking kunnen komen voor rehabilitatie. Maar de conclusies van de onderzoekers waren niet eenduidig.

Ze hebben afgeraden om een algemene rehabilitatie af te kondigen. Daarvoor zijn de individuele gevallen te verschillend. Bovendien is het onmogelijk om honderd jaar na dato gedegen juridisch onderzoek te doen. Zo'n 20 procent van de juridische dossiers is in de loop der jaren zoekgeraakt.

Pijnlijke vraagstuk

President Hollande heeft aangekondigd dat een vleugel van het nationale militaire museum in het Hôtel National des Invalides in Parijs zal worden gewijd aan de gefusilleerden van de Eerste Wereldoorlog:

"Ik wil dat geen enkele Fransman die deelnam aan dat verschrikkelijke conflict, vergeten wordt", aldus president Hollande. "Honderd jaar na dato moeten we het pijnlijke vraagstuk van de gefusilleerden benaderen in een sfeer van verzoening."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl