NOS NieuwsAangepast

Zaak-Demmink voor rechter

Bij de rechtbank in Utrecht heeft vandaag een voorlopig getuigenverhoor plaats in de zaak-Demmink. Voor het eerst worden getuigen in het openbaar onder ede gehoord over de geruchten die al jaren de ronde doen over de voormalig hoogste ambtenaar van het ministerie van Justitie, Joris Demmink. Volgens deze geruchten zou de oud-secretaris-generaal minderjarige jongens seksueel hebben misbruikt.

Het gaat hier om een civiele procedure, die losstaat van het eerdere besluit van het Arnhemse gerechtshof om het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek te laten instellen naar Demmink.

Het voorlopig getuigenverhoor is een initiatief van de stichting De Roestige Spijker. Deze stichting wil hiermee op voorhand bewijs verzamelen voor het geval dat Demmink een juridische procedure tegen de stichting wil starten. De Roestige Spijker heeft namelijk de rechten verworven van de documentaire Dutch Injustice, die in de VS is gemaakt, en zegt van plan te zijn deze ook in Nederland te verspreiden.

Pedoseksueel

In de documentaire wordt Demmink ervan beschuldigd pedoseksueel te zijn. De voormalig topambtenaar heeft al juridische stappen aangekondigd als De Roestige Spijker haar plan doorzet. Overigens is de documentaire al lang en breed via YouTube te zien.

De rechtbank heeft het verzoek van de stichting om een voorlopig getuigenverhoor gehonoreerd en dat betekent dat de komende weken bij de rechter-commissaris verschillende getuigen worden ondervraagd door de advocaat van De Roestige Spijker. Ook de advocaat van Demmink mag vragen stellen. De getuigen staan onder ede.

Op de lijst van getuigen staan een voormalige jongensprostitué, twee rechercheurs die in de jaren negentig onderzoek deden naar netwerken van klanten van minderjarige jongensprostitués, een voormalig stafmedewerkster van het ministerie van Veiligheid en Justitie, twee voormalige gevangenisdirecteuren en een privédetective.

Jongensbordeel

De reeks verhoren begint met voormalig jongensprostitué Bart. Hij werkte naar eigen zeggen eind jaren negentig als minderjarige in een Amsterdams jongensbordeel. Hij kwam in het circuit terecht nadat hij van huis was weggelopen. Bart figureerde naar eigen zeggen ook in pornofilms die in Nederland zijn opgenomen.

Bart noemde in gesprekken met journalisten namen van bekende Nederlanders die klant zouden zijn geweest in Amsterdamse bordelen waar ook minderjarigen werkten, maar ander bewijs hiervoor ontbrak. Hij was getuige in het strafrechtelijk onderzoek naar jongensbordeelhouder Karel M. Die is uiteindelijk ook veroordeeld.

In 2011 verklaarde Bart dat ook Demmink hem heeft misbruikt in de jaren dat hij als jongensprostitué werkte. In oktober 2012 legde hij hierover een verklaring af bij de senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken in de VS.

Netwerk

Woensdag gaat het verhoor verder met twee rechercheurs die betrokken waren bij het zogenaamde Rolodex-onderzoek. Vanaf een geheime locatie in Utrecht waren politie en justitie in 1998 in alle stilte een onderzoek gestart naar een netwerk van topambtenaren, twee hoofdofficieren van justitie, een oud/bewindsman, een voormalig advocaat van de Koningin en een hoogleraar die seks zouden hebben met minderjarige jongens.

De aanwijzingen voor het netwerk kwamen uit een ander onderzoek: dat naar jongensbordeelhouder Karel M. Het geheime Rolodex-onderzoek was gestart op aanwijzing van het College van Procureurs-Generaal, daartoe aangezet door de Amsterdamse hoofdofficier van justitie Vrakking. Die liet de twee hoofdofficieren van justitie na een bijeenkomst in Amsterdam zelfs schaduwen, maar zonder resultaat.

Het Rolodex-onderzoek liep uiteindelijk op niets uit. De verdachten bleken op de hoogte te zijn dat hun telefoons werden afgeluisterd. Ook bleek de hoogleraar tot verbazing van de politie geen belastend materiaal meer in huis te hebben toen zijn woning werd doorzocht.

Volgens rechercheurs was er vanuit de ambtelijke top gelekt naar de verdachten. De topambtenaar die gelekt zou hebben, was volgens de rechercheurs niemand minder dan Demmink.

Wie is wie:

Joris Demmink - Geboren op 11 december 1947. Hij was van 2002 tot zijn pensionering in 2012 secretaris-generaal, de hoogste ambtenaar van het ministerie van Justitie. Daarvoor was hij bij hetzelfde ministerie hoofd van de directie Politie, directeur-generaal Rechtspleging en directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken. Bij herhaling is hij beschuldigd van strafbare feiten als seks met minderjarigen. Verschillende onderzoeken door AIVD, Rijksrecherche en OM hebben niet geleid tot strafrechtelijke vervolging of andere maatregelen. Het gerechtshof in Arnhem bepaalde in januari van dit jaar dat er toch een strafrechtelijk onderzoek moest komen naar aanleiding van de aangifte van twee Turkse mannen die beweren dat zij in de jaren negentig door Demmink zijn verkracht.

Stichting De Roestige Spijker - De stichting stelt zich in te zetten voor onderzoek naar en berichtgeving over onderwerpen waarover niet geschreven mag worden. Volgens de stichting is er in Nederland geen sprake van persvrijheid. De overheid zou doofpotpolitiek bedrijven en journalisten intimideren om publicatie van onwelgevallige verhalen tegen te houden. De stichting is een initiatief van en wordt betaald door de familie Poot van Chipshol.

Jan en Peter Poot - Zij zijn de financiële motor achter onder meer de stichting De Roestige Spijker. Vader en zoon Poot voeren al jaren strijd tegen Demmink. De 89-jarige vastgoedmiljonair Jan Poot ziet Demmink als de kwade genius achter het dwarsbomen van zijn plannen met Schiphol. Poot, rijk geworden met ontwikkelingsmaatschappij Eurowoningen, richtte in 1986 het bedrijf Chipshol op om rond de nationale luchthaven woon- en werklocaties te ontwikkelen. Chipshol kocht daarvoor grote stukken grond rond Schiphol. Door tegenwerking van de overheid, Schiphol en een juridische strijd met een voormalig zakenpartner zijn de projecten niet van de grond gekomen en heeft Chipshol veel schade geleden. Poot besteedde sinds 2011 miljoenen aan zijn campagne tegen Demmink. Alleen al vorig jaar kostte hem dit vier miljoen euro.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl