De Tweede Kamer heeft de Participatiewet aangenomen. Doel van die wet is onder meer om mensen met een arbeidshandicap zoveel mogelijk aan een baan bij gewone bedrijven te helpen. Bij sociale werkplaatsen worden geen nieuwe werknemers meer aangenomen.

Over de maatregelen sloot de coalitie begin deze maand een akkoord met D66, ChristenUnie en SGP. Toen werd onder meer afgesproken dat jonggehandicapten niet in de bijstand komen als ze na herkeuring geen werk kunnen vinden. Eerder was dat wel de bedoeling.

Uiteindelijk stemde een ruime Kamermeerderheid voor. SP, PVV, GroenLinks, 50Plus en Partij voor de Dieren waren tegen.

Belangrijke hervorming

Met de nieuwe wet worden de Wajong, de sociale werkvoorziening en de bijstand gebundeld. De operatie gaat gepaard met een overheveling van taken naar gemeenten; er is een bezuiniging mee gemoeid die oploopt tot een kleine 2 miljard euro.

De coalitie beschouwt de Participatiewet als een van de belangrijke hervormingen in deze kabinetsperiode.

Regio

De Kamer bracht ook nog enkele andere veranderingen aan. Staatssecretaris Klijnsma beloofde de Kamer gisteren al dat ze bij de verdeling van het geld van de Participatiewet meer aandacht zal geven aan gebieden waar de werkloosheid hoog is en waar veel mensen wonen met een arbeidshandicap.

Na de Tweede moet ook de Eerste Kamer ook nog met de wet instemmen. Waarschijnlijk is er ook in de Senaat een ruime meerderheid voor.

STER reclame