NOS NieuwsAangepast

Buitenlander kan nog wiet kopen

Buitenlanders kunnen in 85 procent van de coffeeshops nog steeds wiet kopen, ondanks het landelijke verbod op verkoop aan buitenlanders. Het merendeel van de gemeenten controleert niet of nauwelijks op het zogenoemde ingezetenencriterium, blijkt uit een rapport van onderzoeker Nicole Maalsté van de Universiteit Tilburg.

De meeste gemeenten hebben de maatregel om in coffeeshops geen softdrugs meer te verkopen aan buitenlanders ingevoerd omdat het vanuit Den Haag is opgelegd, zeggen zij in het onderzoek van Maalsté.

Maar in 23 van de 103 coffeeshopgemeenten wordt de verkoop aan buitenlanders ook daadwerkelijk gecontroleerd, vooral in gemeenten in de zuidelijke provincies.

Geen overlast

34 gemeenten hebben helemaal niets opgenomen over de verkoop aan buitenlanders in hun lokale coffeeshopbeleid. Van de 69 gemeenten die dat wel deden, controleren er 46 niet.

De belangrijkste redenen voor gemeenten om de maatregel niet te controleren is dat verkoop van softdrugs aan buitenlanders niet tot overlast leidt, of omdat er nauwelijks buitenlanders in de coffeeshops komen, zoals in Amersfoort:

"Deze kromme regelgeving is het gevolg van een landelijk probleem. In Den Haag is de regel opgesteld om drugstoerisme in de grensgebieden te ontmoedigen en elke gemeente moet deze bepaling verplicht opnemen. Maar Amersfoort heeft helemaal geen drugstoerisme", stelt de lokale fractievoorzitter van het CDA in het rapport.

Zeven overtredingen

Nog een saillant detail: in de gemeenten die wel controleren op verkoop van softdrugs aan buitenlanders, is tot nu toe zeven keer een overtreding geconstateerd, staat in het onderzoek.

Coffeeshopgemeenten stellen in het rapport dat ze vooral behoefte hebben aan 'lokaal maatwerk', wat in de landelijke richtlijn als het ingezetenencriterium niet tot uiting komt. Veel gemeenten met coffeeshops willen ook experimenteren met gereguleerde wietteelt om de 'achterdeurproblematiek' aan te pakken. Coffeeshops mogen nu wel onder voorwaarden softdrugs verkopen, maar de inkoop is officieel nog verboden.

Vanmiddag is een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over het coffeeshopbeleid, onder meer over gemeentelijke plannen met gereguleerde wietteelt en het ingezetenencriterium.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl